Naujos darbo vietos Kauno rajone-budintys globėjai. Kas galės būti, kiek gaus atlygio.

Globa   Kauno rajonas pradeda perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams tvarkos. Prieš pat naujuosius metus savivaldybės Taryboje buvo patvirtinta tvarka reglamentuojanti budinčių globotojų veiklą. Budintis globotojas tai fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse  globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, išklausęs globėjų ir įtėvių mokymus. Jis prižiūrės  likusius be tėvų globos vaikus, su kuriais nėra susietas giminystės ryšiais. Be to į jo funkcijas  įeis teikti pagalbą vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą. Globotojas vykdyti veiklą galės pagal individualios veiklos pažymėjimą.

Globotojų įvertinimus ir atranką atliks savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai. Priėmę teigiamą sprendimą jie nukreips asmenį į mokymus pagal globėjų įtėvių mokymų kursų  programą. Ir tik praėjęs visą šią atrankos procedūrą ir  gavęs teigiamą  vertinimą ir išvadą apie tinkamumą tapti globėju (globotoju), asmuo galės kreiptis į globos centrą dėl paslaugų teikimo sutarties sudarymo.

Budinčio globotojo šeimoje apsigyventi galės nuo 1 iki 3 vaikų. Vaikų skaičius neribojamas, kai paimami vaikai iš vienos šeimos, neišskiriant brolių ar seserų.

Socialinės paramos skyriaus vedėja Margarita Venslovienė Tarybos posėdyje sakė, kad budintis globėjas turi suprasti, kad pasirašius sutartį jis bet kokiu paros metu turės priimti į savo šeimą be globos likusį vaiką, o priėmęs laikinai galės globoti iki vienų metų.

„Jeigu atsitiks geri dalykai, vaikai visada turės galimybę grįžti į savo biologinę šeimą nežiūrint į laikino globėjo ir globos centro sutartį„-sakė skyriaus vedėja

Budinčio globėjo pareigos itin griežtos.  Jis privalės užtikrinti emocinį bei fizinį vaiko saugumą, vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdieninę priežiūrą. Aprūpinti vaiką būtinais daiktais ,atsižvelgiant į jo amžių, lytį ar neplanuotai atsiradusias aplinkybes. Su vaiku tartis dėl jam reikalingų daiktų, drabužių ir kt. priemonių pirkimo, vaikui sudaryti sąlygas dalyvauti įsigyjant šiuos daiktus, taip pat maisto produktus šeimai.Turės nuolat stebėti vaiko sveikatos būklę,padėti vaikui suvokti šeimos reikšmę, plėtoti ir stiprinti stabilius vaiko ir biologinės šeimos ryšius, vaiko ryšius su artimais giminaičiais. Asmuo paėmęs vaiką turės užtikrinti galimybę vaikui bendrauti su savo biologiniais giminaičiais .Vaikams nuo 7 metų budintis globėjas turės užtikrinti kišenpinigių smulkioms išlaidoms skyrimą. Ir dar daug kitų pareigų. Už visą šitą darbą budinčiam globėjui be visų vaikui priklausančių išmokų bus mokamas ir atlyginimas.

Budėjimo arba kitaip sakant laukimo metu, kuomet vaiko globėjo šeimoje dar nėra globėjui bus mokamas pusę  minimalios algos dydžio atlyginimas, apie 200 Eur. Kai šeimoje atsiras vaikas, globėjui bus mokamas 1 minimalios mėnesinės algos dydžio atlyginimas, jei globėjas gaus antrą vaiką atlyginimas didės 25 % , kai budinčio globėjo namuose bus apgyvendinti trys vaikai asmuo gaus pusantro MMA. Už paskesnį kiekvieną vaiką atlyginimas didės 0,5 MMA. Kai budinčio globotojo šeimoje apgyvendinami 2 vidutinę ar sunkią negalią turintys vaikai – 2 MMA.

Budintis globotojas, vykdydamas veiklą pagal individualios veiklos pažymėjimą, visus mokesčius turės susimokėti pats.

2018 metams šiai veiklai Kauno rajono Savivaldybė planuoja skirti  biudžeto lėšų iki 96,1 tūkst. Eur. ir 54,7 tūkst. Eur valstybės lėšų.

meslaisvi.lt