Du nauji automobiliai privertė Kauno rajono valdžią atlikti seniūnijų analizę.

Kauno raj.   Spalio 26 d. vykusiame Kauno rajono savivaldybės Tarybos posėdyje atsitiko įdomus dalykas. Iš pirmo žvilgsnio paprastas klausimas dėl dviejų naujų automobilių pirkimo privertė rajono Tarybą atlikti seniūnijų analizę. Šį klausimą „užsuko” Tarybos narys Valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas Romas Majauskas, jis kreipėsi į administracijos direktorių:

-Prieš balsuodamas už tokį sprendimą norėčiau išsiaiškinti. Šešios seniūnijos turi po du automobilius, jos išskirtinės ar kaip čia gali būti, gal galime paimti iš tų seniūnijų ir naudoti ten kur trūksta?

Savivaldybės administracijos direktorius Antanas Nesteckis į tai atsakė:

-Situacija, kuomet seniūnijose atsirado po du automobilius susidarė, kai pirkome naujus automobilius praeitame laikotarpyje. Toms seniūnijoms, kurioms buvo skirtos naujos transporto priemonės buvo paliktos ir senos, o dėl šių perkamų naujų dviejų automobilių galiu pasakyti, kad vienas tikrai bus skirtas viešosios tvarkos skyriui, o kitas bus paskirtas kažkuriai seniūnijai. Dabar yra komiška situacija, kuomet socialinei darbuotojai reikia kur nors vykti tai seniūnas ją veža ir tampa lyg seniūnijos vairuotoju. Todėl ateityje jeigu bus lėšų visos seniūnijos turėtų turėti po du automobilius.

Prie diskutuojančių prisijungė ir Tarybos narė socialdemokratė Lionė Pikelienė. Ji stojo ginti Batniavos seniūnijos, nes šioje būtent ir yra du automobiliai. Politikė pasakė:

-Batniava neturi jokios technikos, nei traktoriukų, nei jokių kitokių automobilių, kurie būtų skirti darbo įrangos pervežimui, turi tą „šimto” metų nurašytą mašiną, kurią patys taisosi ir pinigų neprašo.

Išklausęs argumentus Kauno rajono meras Valerijus Makūnas nusprendė palaikyti R.Majausko poziciją.

Klausimas labai vietoje ir rimtas. Mūsų seniūnijos yra tikrai labai skirtingos kaip ir Lietuvos savivaldybės. Vieni sako didinti, kiti mažinti, dar kažką steigti, tai gal ir mums į mūsų seniūnijas reiktų pasižiūrėti giliau, pagal teritorijų dydį ir žinoma kai kurioms ko gero reikalingi ir du automobiliai, bet vėl gi, kad tai būtų teisinga, vieša ir skaidru mes turėtume pasidaryti analizę, kad visi ramiai gyventume. Jei seniūnijose tie antrieji automobiliai pavargę, kam juos ten rodyti, reikia nurašyti, parduoti, pirkti naują jeigu sutarsime antrą, o bendrai dėl viešumo reiktų pažiūrėti, kokios ten tos seniūnijos”-kalbėjo rajono meras.

Šią V.Makūno kalbą papildė administracijos direktorius. Jis pasakė:

Nagrinėjame mes dabar tas seniūnijas, suskirstėm jas į keletą kategorijų, pagal gyventojų skaičių, pagal apimtis, iš tikrųjų tai ne tik dėl automobilių, kad atitiktų ir darbuotojų skaičius. Norime kad visi suprastų, jog seniūnijai turint 800 gyventojų ir 10 000 yra skirtumas. Turi būti proporcinga.

Diskusiją užbaigė meras pasiūlęs pavesti atlikti seniūnijų analizę ūkio ir verslo komitetui.

Video medžiaga iš diskusijos:

meslaisvi.lt