Žvilgtelėję į Rietavo savivaldybę Pagėgių vadovai turėtų kelti sau klausimą, ar savivaldybės administracija sudėliota racionaliai.

Vidutinis atlyginimas Lietuvoje yra 720 Eur, tačiau badaujančių nestingam

Paradoksas, tačiau jei tokiose savivaldybėse kaip Neringos,  Pagėgių ar Rietavo liktų gyventi bent vienas gyventojas nedirbantis savivaldybės įstaigoje, savivaldybės administracijos pareigybių greičiausiai nesumažėtų, na nebent neliktų metrikacijos skyriaus, nors ne, tas skyrius registruoja ir gyventojų mirtis, todėl greičiausiai liktų ir jis. Kodėl?  Kiekvienos savivaldybės administracija atlieka tam tikras bazines funkcijas ir jas vykdo darbuotojai, kurių skaičius nėra proporcingai susijęs su gyventojų skaičiumi. Tai įrodo Lietuvos statistikos departamento analizė. Iš jos matyti, kad valdininkų procentas aptarnaujančių tūkstantį gyventojų didėja ne dėl to, kad kuriami papildomi etatai, o dėl to, kad Lietuvoje sparčiai mažėja gyventojų.

Statistikos departamento duomenimis tūkstančiui gyventojų tenkantis užimtų pareigybių skaičius Lietuvos savivaldybių administracijose varijuoja nuo 1,63 etato Vilniaus m. iki 26,99 Neringos sav. Daugiausiai administracijos darbuotojų 1000 gyventojų po Neringos (27) tenka Pagėgių (18,13), Ignalinos r. (15,34), Birštono (14,09) ir Rietavo (13,24) savivaldybėms. Palyginus mažai darbuotojų, tenkančių 1000 gyventojų turi  Kauno r. (3,9), Marijampolės (4,64), Jonavos r. (4,8) bei Raseinių r. (5,02) savivaldybės.

Pagėgių ir Rietavo savivaldybėse gyvena panašus skaičius gyventojų, apie 8 tūkstančiai, tačiau savivaldybių administracijų darbuotojų skiriasi 1,5 karto. Pagėgių savivaldybėje dirba 153 administracijos darbuotojai, o Rietavo 105.  Kai tokio pačio dydžio savivaldybėse aptarnaujančių gyventojus valdininkų skaičius skiriasi 50 darbuotojų, savivaldybės vadovai turėtų kelti sau klausimą, ar administracija sudėliota racionaliai . Užimtų pareigybių kaitą 2015 – 2016 metais šiose savivaldybėse labiausiai lėmė gyventojų skaičiaus pokytis arba kitaip sakant emigracija, mirčių ir gimstamumo santykis. Pagal šį rodiklį Pagėgiai ženkliai lenkia Rietavo savivaldybę. Dėl sumažėjusio gyventojų skaičiaus Pagėgių savivaldybės administracijos pareigybių 1000 gyventojų  pakilo 6,20 proc., o Rietave tik  0,93. Pagėgiai pagal šį rodiklį kartu su Druskininkų savivaldybe penkti Lietuvoje. Jas lenkia  Ignalinos , Kalvarijos, Telšių ir Utenos savivaldybės. Bendrai Lietuvoje nuo 2011 metų šalies gyventojų sumažėjo 5,4 proc., o užimtų pareigybių skaičius išaugo 2,6 proc.

meslaisvi.lt