Norvegija ne Europos Sąjunga – kodėl?

norway-not-euNors Norvegija taip pat yra Europos žemyno dalis – karalystė nėra ES narė. Ar žinote, kodėl?

Atsakymas į klausimą yra labai paprastas. Norvegai nepritarė narystei Europos Sąjungoje. Valstybei norint tapti ES nare, tauta tam turi pritarti referendumu. Karalystėje referendumai dėl narystės bendrijoje buvo rengti dukart. Abu kartus nedidele persvara narystės galimybė atmesta. 1972 m. 46,5% piliečių balsavo „už“, 53,5% – „prieš“. 1994 m. 47,8%  rinkėjų pasisakė „už“, 52,2% – „prieš“. Pastarųjų metų apklausų duomenys rodo, kad norvegai narystės ES atžvilgiu tampa vis labiau skeptiški, vos 20 % apklaustųjų palaikytų valstybės prisijungimą prie ES. Kokios skeptiškumo priežastys?

Visų pirma, norvegai yra labai jautrūs valstybės nepriklausomybės klausimu.   Karalystė yra jauna šalis, kelis amžius priklausiusi Danijai, po to sudariusi šimtą metų trukusią uniją su Švedija ir tik 1905 m. paskelbusi nepriklausomybę. Be to, Antrojo pasaulinio karo metais Norvegija buvo okupuota Vokietijos. Patriotizmo ir savisaugos instinkto apimti norvegai narystę ES laikė kaip nepriklausomybės suvaržymą, tad nenuostabu, kad jam nepritarė balsuodami referendumuose.

Nepritarimo narystei ES priežastys buvo ir ekonominės. 1969 m. Šiaurės jūroje atrasti gausūs naftos bei gamtinių dujų telkiniai skurdžią šalį pavertė klestinčia valstybe. Pertvarkyta pramonė lėmė spartų ekonominį augimą bei šaliai leido būti lankstesnei užsienio politikos atžvilgiu. 1973 m. pasaulį sukrėtė OPEC valstybių sukelta naftos krizė, lėmusi didžiulius nuostolius vakarų šalims. Norvegija, turėdama užtektinai naftos atsargų, lengviau pakėlė krizę. Nedarbas šalyje, kitaip nei kitose Europos valstybėse, buvo nedidelis, tad 8-as dešimtmetis buvo palyginti ramus. Taigi, šaliai nereikėjo glaudesnio bendradarbiavimo su Europa.

Kita ekonominė nenoro būti ES dalimi priežastis – žuvininkystės kvotos. Žvejyba yra labai svarbi Norvegijos, ypatingai pakrantės sričių, ekonomikos dalis. Tai yra antroji pramonės šaka po naftos. Įstojus į ES būtų buvusios įvestos sugaunamos žuvies kvotos, kurios būtų neigiamai paveikusios šalies ekonomiką.  Išvengdama narystės Europos Sąjungoje, Norvegija galėjo ir toliau laisvai kontroliuoti sugaunamos žuvies kiekį, kartu nevaržomai reguliuodama ir muitus bei kitus mokesčius.

Norvegija yra Europos dalis – karalystę galime aplankyti be vizų, joje legaliai gyventi bei dirbti. Santykiai tarp ES ir Norvegijos yra glaudūs, tačiau valstybė nėra bendrijos dalis. Pagrindinė to priežastis – ekonominės naudos karalystei nebuvimas. Norvegijos ekonomika stipri, nedarbo lygis mažas, tad būdama bendrijos nare ji daugiau prarastų nei gautų. Lietuva yra Europos Sąjungos narė, tačiau daug jos piliečių dirba ir gyvena Norvegijoje.

http://blog.norvegu24.lt

meslaisvi.lt