Kauno rajono mokyklų vadovai nei žingsnio be kuratoriaus žinios

Irena Marcinkevičienė paaiškino, kodėl išsiuntė tokį laišką mokyklų vadovams

Kauno rajono mokyklų kuratorius, Irena Marcinkevičienė

Kuratorius-globėjas, atstovas, rūpintojas. Taip save labiausiai įvardina Kauno rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Irena Marcinkevičienė. Kuruodama rajono mokyklas ji daugiau nei prieš mėnesį visiems mokyklų vadovams išsiuntė laišką. Laiške vedėja mokyklų vadovų  prašo informuoti ją apie mokyklose planuojamus susitikimus, pamokas ar pan. su įvairių profesijų žmonėmis, politikais ar kitais asmenimis. I.Marcinkevičienė norėtų žinoti tokių susitikimų tikslias datas, valandas, kas dalyvaus (mokiniai, mokytojai ir kt.). Po prašymo žodžių, švietimo skyriaus vedėja parašė ir priminimą. Iš laiško turinio galima suprasti, kad toks priminimas ne pirmas mokyklų vadovams. Jame teigiama, kad pamokų metu turi vykti ugdymo procesas, o visa kita veikla planuojama ir vykdoma ne pamokų metu. Apie susitikimų mokyklose planą I.Marcinkevičienė mokyklų vadovams  nurodė ją informuoti iki gegužės 16d. 10 val.

Tokio turinio laiškas greičiausiai kai kuriuos mokyklų vadovus papiktino. Apie šią istoriją sužinojo savivaldybės tarybos nariai, kurie tarybos posėdyje nusprendė paklausti I.Marcinkevičienės, kodėl ji tokiu būdu nusprendė kreiptis į mokyklas.

Kultūros, švietimo ir sporto vedėja atsakė į klausimą uždavusiam tarybos nariui Gintautui Krilavičiui.

Šis laiškas buvo parašytas vadovaujantis  švietimo  įstatymu. Mokyklose vykdomi susitikimai neturėtų trukdyti neformaliajam ugdymui. Švietimo ir mokslo ministrė rugsėjo mėnesį kreipėsi į visas savivaldybes su rekomendacija ugdymo proceso metu nedaryti jokių papildomų priemonių. Tačiau kaip žinia, ugdymo procesas yra papildomas įvairiais susitikimais, todėl šie visi dalykai yra derinami, mes turime savo planą ir kiekviena įstaiga turi planą ir tuose planuose yra aptariami visi renginiai. Šį laišką parašiau nes pastebėjome, kad suaktyvėjo renginiai mokyklose. Mūsų skyriaus nuostatose parašyta, kad mes esame mokyklų kuratoriai, taip pat patariamieji, padedantieji darbuotojai, atsakingi už mokyklos veiklą. Todėl mes turėtume žinoti, kas iš tikrųjų vyksta mokyklose. Šis laiškas nėra joks įsakymas direktoriams, nėra joks nurodymas mokyklų administracijoms, kad jie negali organizuoti renginių, tačiau jie turėtų apie tai informuoti ir mes apie tai turėtume žinoti. Paprasčiausiai buvo paprašyta, nei pavardžių neprašant informuoti apie renginį. Susitikimus su žurnalistu Tapinu mes žinojome jau gruodžio mėnesį, todėl daugiau apie tai nesidomėjome, bet kai atsirado daugiau norinčių rengti susitikimus mokyklose pagalvojome, kad mokyklų kuratorius,t.y. mes turėtų apie tokius žinoti„,- atsakė Irena Marcinkevičienė.

VEDĖJAI

meslaisvi.lt