Visi gyventojai gali sužinoti savo prognozuojamą valstybinės pensijos dydį, klausimas ar to reikia

Pensijos dydis

Sužinoti preliminarią pensiją galima, tik ar verta gadintis nuotaiką

Kiekvienas Lietuvos pilietis sodra.lt svetainėje gali sužinoti, kokią jis preliminarią senatvės valstybinę pensiją  gautų sulaukęs pensijinio amžiaus. Reikia tik prisijungti prie sodros internetinės sistemos su savo elektroninės bankininkystės duomenimis. Atsidarius asmeninį sodros puslapį kairėje pusėje spausti nuorodą „Nauja suvestinė” ir ten pasirinkti norimos gauti informacijos skiltį. Tiesa, jeigu niekada nedirbote ir nedirbate politinio pasitikėjimo pareigose ar Lietuvos biudžetinėje įstaigoje, tuomet jūsų atlyginimas greičiausiai siekia tik minimumą, o jei dėl ekonominės situacijos esate ilgalaikis bedarbis ir gaunate socialinę pašalpą, tuomet padėtis dar liūdnesnė, todėl tai ką sužinosite, jus gali smarkiai nuvilti. Ar tikrai norite sužinoti kas laukia jūsų senatvėje, gerai pagalvokite.

Apskaičiuojant prognozuojamos senatvės pensijos dydį, atsižvelgiama į visą asmens įgytą (turimą) valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą ir Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytais laikotarpiais asmens turėtas draudžiamąsias pajamas, pagal kurias apskaičiuojami asmens draudžiamųjų pajamų koeficientai. Prognozuojama, kokio dydžio senatvės pensija asmeniui priklausytų šios pensijos apskaičiavimo dieną ir kokio dydžio – senatvės pensijos amžiaus sukakties dieną. Jei asmuo nėra įgijęs minimalaus stažo senatvės pensijai (15 m.), prognozuojamos senatvės pensijos dydis apskaičiuojamas laikant, kad asmuo dirbs ir įgis 15 metų stažą.
Prognozuojamos senatvės pensijos dydis, kuris asmeniui priklausytų senatvės pensijos amžiaus sukakties dieną, apskaičiuojamas darant prielaidą, kad iki sukankant senatvės pensijos amžių asmuo dirbs turėdamas draudžiamųjų pajamų, ne mažesnių nei tos pajamos, kurias jis turėjo iki jam apskaičiuojant prognozuojamą senatvės pensijos dydį. Taigi jei asmens draudžiamosios pajamos bus mažesnės už turėtas iki prognozuojamos senatvės pensijos apskaičiavimo arba iki senatvės pensijos amžiaus asmuo dirbs ne visą laiką, draudžiamųjų pajamų koeficientas ir stažas (atitinkamai ir pensijos dydis) būtų mažesni nei tie, pagal kuriuos buvo apskaičiuotas prognozuojamos senatvės pensijos dydis. Tačiau jeigu asmens draudžiamosios pajamos bus didesnės, draudžiamųjų pajamų koeficientas (atitinkamai ir pensijos dydis) bus didesnis, nei tas, pagal kurį buvo apskaičiuotas prognozuojamos senatvės pensijos dydis.
Jei asmuo pagal Pensijų sistemos reformos įstatymą pasirinko dalyvavimą pensijų kaupime, dalis jo valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos pervedama į jo pasirinktą privatų pensijų fondą. Todėl prognozuojant senatvės pensijos dydį dalyvavusiam pensijų kaupime asmeniui, jo metinis draudžiamųjų pajamų koeficientas už kiekvienus dalyvavimo pensijų kaupime metus mažinamas Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyta tvarka.
Jei asmuo pagal Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymą pasinaudoja galimybe išeiti į senatvės pensiją anksčiau, jam sukakus senatvės pensijos amžių senatvės pensijos dydis mažinamas dydžiu, kurį sudaro po 0,4 procento už kiekvieną pilną mėnesį, kurį asmuo gavo išankstinę senatvės pensiją. Prognozuojant senatvės pensijos dydį, ši aplinkybė nėra vertinama.

Parengta pagal Sodros informaciją.

meslaisvi.lt