Tarybos narys M.Ramanauskas: apsišarvuokite kantrybe, Pagėgių katalikų bažnyčiai pinigus skyrėme ir skirsime toliau

Mečislovas Ramanauskas

Pagėgių savivaldybės Tarybos narys M.Ramanauskas – praktikuojantis katalikas

Katalikų bendruomenės kai kurių ritualinių apeigų pabaigoje dažnai susirinkusieji kviečiami vienas kitam palinkėti ramybės. O štai Pagėgių Savivaldybės Tarybos posėdyje svarstant klausimą susijusį su šia religine bendruomene teko išgirsti ir žodį kantrybės. Jį pavartojo Pagėgių savivaldybės Tarybos narys valdančiosios daugumos atstovas Mečislovas Ramanauskas, kuomet posėdyje buvo svarstomas sprendimas dėl vėl skiriamų lėšų Katalikų bažnyčiai. Kovo 31d.  Pagėgius valdantys „tvarkiečiai” šiai bažnyčiai skyrė dar 27 tūkst. EUR. Praėjusiais  metais  liepos mėnesį  valdžia šią religinę bendruomenę parėmė 110 tūkst EUR, o dar prieš metus Katalikų bažnyčia atsiriekė iš Pagėgių biudžeto 300 000 Lt.

Tokias lėšų dalybas opozicijos nariai vadina diskriminacinėmis, o pačių pinigų skyrimą lėšų švaistymu.  Posėdžio metu apie piniginę paramą katalikams opozicijos lyderis Edgaras Kuturys sakė:

Mokykloms mes neturime pinigų paprasčiausioms praustuvėms įsirengti, o bažnyčiai skiriame 27 tūkst. EUR

Į visus iškilusius Tarybos nariams dėl lėšų skyrimo bažnyčiai klausimus atsakinėjo savivaldybės administracijos direktorė Dainora Butvydienė. Jai teko paaiškinti, kokiais prioritetais ir kas nusprendžia biudžeto lėšas skirti būtent katalikų bendruomenei. D.Butvydienė bandė paaiškinti taip:

Yra gautas bažnyčios vadovo prašymas skirti šiuos pinigus, mes teikiame Tarybai, o jūs ir spręskite, duoti juos, ar ne„. Tokie direktorės atsakymai neįtikino opozicionierių. E.Dargužas priminė, kad Pagėgių Evangelikų-Liuteronų bažnyčia taip pat teikė prašymą lėšoms gauti, tačiau Tarybai svarstyti šio klausimo administracija neteikė. Nuo tokių E.Dargužo pastabų  D.Butvydienė išsisuko ir atsakyti nesiteikė. E.Kuturys dar

Kęstas Komskis su Klebonu V.Gedvainiu

Klebonas V.Gedvainis su Seimo vicepirmininku K.Komskiu kartais bendrauja ir raštelių pagalba

kartą įsitraukė į diskusiją. Opozicionierius klausė, kas yra savivaldybėje tas lemiamas faktorius, kuris nusprendžia, kurių ir kokius bendruomenių prašymus teikti Tarybai. Administracijos direktorė tik purtė galva ir tyliai sau šnabždėjo nieko apie tai nežinanti. Po užsitęsusios tylos E.Kuturys pasakė, kad tiek, kiek jau Pagėgių valdžia skyrė katalikų bažnyčiai pinigų, galima būtų išlaikyti kokį tai verslo inkubatorių ir dar daug kitų argumentų, kuriuos galite paklausyti video-medžiagoje žemiau. Po E.Kuturio pasisakymo neatlaikė ir kito opozicionieriaus kantrybė. P.Ubartas rėžė savo pastebėjimus šiuo klausimu:

Labai yra sunku kalbėti, kada yra švaistomi pinigai. Bažnyčiai, jeigu skaičiuojant nuo jos statybų pradžios, mes jau skyrėme daugiau nei milijoną litų. Dar gražiau, kai  dalyvauja mišiose aukšti Seimo nariai ir tenai kalba kalbas, kurių pasiklausius supranti, kaip įžūliai jie meluoja, atseit pinigai gaunami tik per Seimą jų dėka„.

Ir pabaigai, nuo ko pradėjome. „Tvarkietis” Mečislovas Ramanauskas, nuolat pasisakantis Katalikų bažnyčios naudai lyg klebonas bažnyčioje Tarybos nariams pasakė palinkėjimą:

Palinkėčiau visiems Tarybos nariams apsišarvuoti kantrybe, čia yra ne pirmas kartas ir ne paskutinis, kuomet pinigai bus skiriami šiai bažnyčiai„.

Kiekvienais metais iš  valstybės iždo  Lietuvoje įsitvirtinusi Romos katalikų bažnyčia gauna didelę biudžeto dalį. Šie pinigai daugiausiai skiriami katalikų dvasininkų mokslams. Štai 2015 metais Kauno kunigų seminarija gavo 109 tūkst EUR valstybės lėšų, Telšių seminarija 60 tūkst. EUR ir Vilniaus seminarija 120 tūkst.EUR

Video apie pinigų dalybas Pagėgiuose:

meslaisvi.lt