Pagėgių savivaldybės Tarybos nario Edgaro Kuturio 2015 metų veiklos ataskaita

Edgaras Kuturys Pagėgiai

Edgaras Kuturys

MISIJA: DEMOKRATIJOS PRINCIPAIS GRĮSTAS SAVIVALDOS VALDYMAS

2015 m. kovo 1 d. antrą kartą buvau išrinktas į Pagėgių savivaldybės tarybą. Tai įrodo, kad Pagėgių krašto gyventojai vertina mano veiklą ir pasitiki manimi. Mano visuomeninė veikla bei darbas yra pagrįstas sąžiningu pareigų atlikimu bei nuoširdžiu gerovės kūrimu Pagėgių krašte. Savivaldos valdymą visuomet grindžiau paprastu žmogiškumu bei demokratijos principais.

 

Svarbiausias mano aktyvaus dalyvavimo krašto visuomeniniame gyvenime tikslas yra dirbti žmonių labui, siekti, kad Pagėgiai taptų patraukliu mūsų šalies kampeliu, į kurį mielai atvyktų svečiai ir grįžtų jaunimas.

2015 metai taryboje buvo ypač turiningi ir darbingi.  Balandžio 13 d. buvau išrinktas šios tarybos opozicijos lyderiu.  Bendram darbui Pagėgių labui man pavyko suvienyti keturias partijas: 4 Darbo partijos narius, 2 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narius, 1 Lietuvos  socialdemokratų partijos atstovą ir  1 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio narį. Tai pirmoji tarybos kadencija, kai valdančioji dauguma liko dirbti viena, prie jos neprisidėjo nė viena kita partija. Opozicija sutarė, kad dirbs konstruktyviai, nekels triukšmo dėl niekinių dalykų, bet principiniais klausimais bus ryžtinga ir nepalenkiama.

Deja, to negaliu pasakyti apie valdančiąją daugumą, kurios valdymo principai, švelniai tariant, kertasi su bet kokiais demokratijos nuostatais. Nuo pat pirmųjų šios tarybos kadencijos posėdžių valdančioji dauguma siekia užgniaužti, nutildyti ir pašalinti opozicijos atstovus. Nė vieno opozicijos nario nėra svarbiausių įmonių valdymo organuose (pvz., UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“), svarbiose komisijose (pvz. Sveikatos, Apdovanojimų ir kt). Tarybai patvirtinus mane Etikos komisijos pirmininku, jau po pirmų komisijos darbo posėdžių valdančiosios daugumos balsais buvau be pagrindo atstatydintas iš pirmininko pareigų, o komisijos nuostatai ir tarybos veiklos reglamentas pakeisti taip, kad nebūtų galima manęs iš naujo siūlyti į minėtas pareigas.

Valdantieji intensyviai stengiasi užgniaužti ir laisvą žodį bei kitaip mąstančių tarybos narių pasisakymus. Turbūt ne vienas, stebintis tarybos darbą, matė, kaip buvo norima susidoroti su svetainės „Meslaisvi“ redaktoriumi. Buvo iškviesti policijos pareigūnai, kad išvesdintų redaktorių iš posėdžio. Štai kaip valdantieji bijo viešumos, štai kaip jie bijojo būti filmuojami, juk tąkart buvo svarstomas ypač svarbus,  ilgalaikes pasekmes Pagėgių kraštui turintis klausimas – vėjo jėgainių statybos mūsų krašte. Siekdamas padėti „Meslaisvi“ redaktoriui kreipiausi į Tauragės rajono apylinkės ir Klaipėdos apygardos teismus. Džiaugiuosi, kad pavyko užginčyti redaktoriui policijos pareigūnų skirtą baudą ir administracinė byla buvo nutraukta. Kad ir kaip valdantieji bandė, kad ir kaip stengėsi, jiems nepavyko užgniaužti žodžio laisvės. Ne kartą siūliau, kad posėdžiai būtų transliuojami viešai, kaip yra daugelyje savivaldybių, kad žmonės patys matytų ir spręstų apie tarybos bei mero veiklą, tačiau  šis siūlymas visuomet ignoruojamas. Turbūt tai ir neturėtų stebinti…

Gaila stebėti, kad kai kurie laikraščiai teikia tik tendencingą informaciją ir negina demokratijos. Viešojoje erdvėje formuojamas idealus valdančiosios daugumos įvaizdis,  o štai opozicijos atstovai ignoruojami, nors tarp jų yra ne vienas mokytojas, ūkininkas ar kitos garbingos profesijos žmogus. Ne paslaptis, kad tokie straipsniai gimsta ne už ačiū ir ne redaktorių galvose…

Paskutinė valdančiosios daugumos veiklos „vinis“ – tai tarybos veiklos reglamento pakeitimas, o tiksliau – opozicijos užtildymas. Valdantieji  bandė nustatyti turbūt originaliausią ir kvailiausią nuostatą, pagal kurią tarybos narys turėtų teisę vieną kartą per 30 sekundžių paklausti ir vieną kartą per 1 minutę pasisakyti. Tačiau šis planas jiems neišdegė, bent jau kol kas. Tokį valdančiųjų norą apskundžiau Vyriausybės atstovui, kuris pripažino, kad sprendimas yra neteisėtas. Todėl valdantieji buvo priversti leisti opozicijai reikšti savo nuomonę, o žmonės laikui bėgant supras bei pamatys, kad Pagėgiuose yra ir kitaip mąstančių žmonių.

Agitavau opoziciją balsuoti prieš savivaldybės finansinio turto investavimą į UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ ir UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“. Pastarajam vadovauja tarybos narys K. Komskis, stebėtojų tarybos narys yra mero pavaduotojas S. Stonys. Minėtas centras prasiskolinęs, dėl to reikalingi savivaldybės pinigai skoloms padengti, be to, valdantieji vis užsimena, kad reikės kelti komunalinių atliekų išvežimo įkainius.

Dar viena bendrovė, kuri tapo valdančiųjų partijos narių įdarbinimo įmone – UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“, kuris ir dabar verčia pagėgiškius mokėti vieną iš didžiausių vandens kainų Lietuvoje. Minėtoje įmonėje praeitais metais po savivaldos rinkimų į direktoriaus pavaduotojo pareigas buvo įdarbintas buvęs mero pavaduotojas V. Stanišauskas. Dėl šio fakto aš su tarybos nariu A. Grubliu kreipiausi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK), kad būtų pradėtas tyrimas V. Stanišausko atžvilgiu, kadangi jis pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą vienerius metus negalėjo įsidarbinti tokioje bendrovėje kaip UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“. Tyrimas tebevyksta iki šios dienos. Minėtoje bendrovėje dirba dar ne vienas Tvarkos ir teisingumo partijos narys ar buvęs tarybos narys (A. Montrimas). Manome, kad panaikinus šioje bendrovėje be reikalo įsteigtus etatus ir pagerinus įmonės administravimą būtų galima sumažinti vandens ir nuotekų šalinimo kainas.

Nesitaikstau su savivaldybės lėšų švaistymu: didesnės algos nustatymu merui, mero pavaduotojui, direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui, prieštaravau beprasmių paskolų ėmimui, kadangi lėšos neracionaliai naudojamos. Buvau vienas iš iniciatorių kreiptis į LR valstybės kontrolę dėl biudžeto lėšų (t.y. gautų paskolų lengvatinėmis sąlygomis iš valstybės biudžeto) švaistymo. Gautame atsakyme nurodoma, kad bus atsižvelgta į pateiktą informaciją, kuri bus įvertinta planuojant savivaldybėse valstybinius auditus.

Taryboje aktyviai priešinomės masinėms vėjų jėgainių statyboms Pagėgių krašte, tačiau valdantieji nusprendė kitaip. Jie leido Pagėgių savivaldybėje masiškai jas statyti, o tai, manau, turės neigiamų pasekmių krašto gyventojams. Skaudu skaityti, kad R. Pakso žento verslas užsitikrino garantuotas pajamas ilgam laikotarpiui ir vėjo jėgaines A. Stumbro verslas ketina statyti ne kur kitur, o tvarkiečių kontroliuojamame krašte.

Kažin ar tokie valdančiųjų sprendimai pritrauks verslą ir žmones į mūsų kraštą? Taip pat aktyviai priešinausi naujų etatų įsteigimui mero institucijoje (mero patarėju tapo B. Budvytis, buvęs dabar jau bankrutavusios UAB „Meliovesta“ direktorius) bei dar vienam mero padėjėjo etatui. Pagal Laisvos rinkos instituto duomenis, Pagėgių savivaldybė yra antra Lietuvoje pagal daugiausiai valdininkų, tenkančių tūkstančiui gyventojų.

Siekėme, kad taryba nustatytų mažesnius mokesčius už žemę, veiklos liudijimus, vaikų ugdymą ir kitas paslaugas, tačiau mūsų siūlymai dažnai būna neišgirsti, neva nesurinks biudžeto, tačiau kai kam galimos ir šimtatūkstantinės sumos…

Dauguma savo sprendimais neskatina verslo atėjimo į Pagėgių kraštą. „Creditreform Lietuva“ analitikų duomenimis, Pagėgiams teko paskutinė vieta – vienam darbuotojui teko mažiausiai pelno mokesčio. Savivaldybės biudžetas sudaromas „pravalgymui ir savų išlaikymui“, tačiau visiškai neskatina verslumo, didinami asignavimai, įmokos ir mero fondams, todėl tokio biudžeto nepalaikiau. Dauguma ir toliau neįsiklauso į mano pastabas, kad Pagėgiams nereikalingos dvi įstaigos (VŠĮ „Sporto ir turizmo centras“ bei VŠĮ „Pagėgių turizmo informacijos centras“), gaunančios finansavimą iš savivaldybės biudžeto ir vykdančios vienodas funkcijas. O tai tik patvirtina, kad minėtos įstaigos išlaikomos dirbtinai ir išskirtinai „saviems“.

Nepalaikiau ir Pagėgių sav. 2016-2018 m. strateginio veiklos plano, kadangi planas prieštarauja realybei bei kertasi su sveiku protu, t.y. skatina turizmą, tačiau tuo pačiu leidžia masiškai statyti vėjo jėgaines.

Tai tik pagrindinės mintys ir darbai, į kuriuos norėjau atkreipti Jūsų dėmesį. Veikta ir nuveikta daug daugiau. Norėtųsi, kad visuomenė aktyviau domėtųsi savivaldybės veikla ir dalyvautų joje. Džiaugiuosi, kad per trumpą laiką buvo surinkta apie 800 gyventojų parašų prieš vėjo jėjainių statybas, pasiekta, kad būtų suorganizuota gyventojų apklausa, tačiau apklausoje sudalyvavo labai mažai žmonių. Todėl kviečiu visus drąsiau reikšti savo nuomonę, nes niekas kitas esamos situacijos nepakeis. Kol žmonės bijos kalbėti bei išsakyti savo nuomonę, tol susidursime su neracionalumu bei akivaizdžiai įžūliu valdančiosios daugumos savivaliavimu.

Noriu pabrėžti, kad opozicija 2015 m.  dirbo konstruktyviai ir niekas negali pasakyti, kad jos nėra.    Gerbiami Pagėgių krašto gyventojai, nuoširdžiai dėkoju Jums už pasitikėjimą, kurį Jūs išreiškėte išrinkdami mane į Pagėgių savivaldybės tarybą. Sieksiu ir toliau aktyviai dalyvauti vietos savivaldos reikaluose ir kuo geriau atstovauti Jūsų interesams.

Laukiu Jūsų pasiūlymų ir pastabų tel. 8656 14001 ar el.p. kuturys.e@gmail.com

 

Pagėgių savivaldybės tarybos narys, opozicijos lyderis      Edgaras Kuturys

meslaisvi.lt