Pagėgių Taryba galų gale turi Etikos komisijos pirmininką – pirmos mintys apie etiką.

P1280945

Edvinas Kriščiūnas, Pagėgių savivaldybės Etikos komisijos pirmininkas

Vasario 18 dienos Pagėgių savivaldybės tarybos posėdis buvo gausus  svarbių savivaldybės Tarybos darbui priimtų sprendimų. Be priimto biudžeto, kurį aprašysime vėliau, galų gale buvo patvirtintas tarybos Etikos komisijos pirmininkas, opozicijos atstovas Edvinas Kriščiūnas. Rašome galų gale, nes valdantieji jau kartą atmetė šią opozicijos pasiūlytą kandidatūrą, po kiek laiko atmetė ir kitą opozicijos siūlytą kandidatą, Edgarą Kuturį, bet amžinai tai tęstis negalėjo.

Pagal reglamentą jeigu yra paskelbta savivaldybės tarybos mažuma (opozicija), Etikos komisijos pirmininko kandidatūrą meras teikia savivaldybės tarybos opozicijos siūlymu, kuris merui pateikiamas raštu iš anksto arba žodžiu savivaldybės tarybos posėdyje. Šios galimybės Pagėgių opozicionieriai kad ir kaip jiems buvo trukdoma, neatsisakė ir galų gale pasiekė savo, Etikos komisijos pirmininkas bus iš opozicijos tarpo.

Kodėl taip ilgai dėl Etikos komisijos vairo valdantieji opozicijai kaišiojo pagalius? Atsakymas greičiausiai slypi Etikos komisijos darbo nuostatose. Kai kurios komisijos darbo funkcijos galėtų labai sudrumsti nusistovėjusią Pagėgių valdžios tvarką. Pavyzdžiui  etikos komisija prižiūri, kaip savivaldybės tarybos nariai laikosi Vietos savivaldos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, nagrinėja gautą informaciją dėl savivaldybės tarybos nario veiklos ar jo viešųjų ir privačių interesų nesuderinamumo, o tokių pastebėjome ne vieną ir ne du. Apie juos dar rašysime. Tačiau baisiau už tai „tvarkiečių” valdžiai greičiausiai skamba etikos komisijos nuostatuose įtvirtintas Tarybos nario elgesio tyrimas.  Jis  Komisijoje gali būti pradėtas, kai yra bent vienas iš šių pagrindų:   fizinio ar juridinio asmens skundas, kreipimasis ar pranešimas apie tarybos nario galimai padarytą pažeidimą ir svarbiausia visuomenės informavimo priemonėse paskelbta pagrįsta informacija apie tarybos nario galimai padarytą pažeidimą. Ir visą šitą vainikuoja komisijos teisės tiriant galimus pažeidimus. O jos  greičiausiai visiškai nepriimtinos užsisėdėjusiems Pagėgių valdžios kėdėse veikėjams. Pasirodo Etikos komisija turi teisę apklausti tarybos narį, kurio elgesys tiriamas, bei kitus asmenis, susijusius su tarybos nario tiriamu elgesiu ar politine veikla. Komisija gali apklausti skundo autorių ir išsiaiškinti apie jo žinomą informaciją apie tarybos nario galimai padarytą pažeidimą,  teisės aktų nustatyta tvarka susipažinti su reikiamais dokumentais ir gauti jų nuorašus, bei kitą tyrimui reikalingą informaciją,  prireikus išvykti į įvykio vietą ir netgi turi teisę  pasitelkti tam tikros srities specialistų, pavyzdžiui teisėsaugininkų.

Visa ši Etikos komisijos darbo tvarka, įtvirtinta įstatymu greičiausiai ir baugina valdančiuosius, kad komisijos vadovavimą perėmę opozicionieriai nepradėtų naudotis šiai komisijai suteiktomis galiomis. Ar pavyks Edvinui Kriščiūnui šiomis  suteiktomis galiomis Etikos komisiją paversti produktyvia? Tą padaryti bus labai sunku, nes iš šešių komisijos narių jis vienintelis oponuojantis dabartinės Pagėgių valdžios politikai. Kad ir kaip būtų, nusprendėme pakalbinti naują Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininką:

Kaip galvojate, ar priimtas naujas Pagėgių savivaldybės tarybos posėdžio reglamentas yra etiškas?

Edvinas Kriščiūnas: ar jis etiškas, visiškai netelpa į tą žodžio prasmės sąvoka. Jeigu paklausimui 30 sekundžių tegalima, tai koks čia paklausimas. Mes susirenkame tam, kad spręsti problemas, kad išsiaiškinti klausimus, kurie yra mums būtini, reikalingi. Tam ir yra opozicija, kad išrišti problemas, kad priimti teisingus sprendimus, šiandien dienai opozicija yra teoriška, bet ji veiklos vykdyti negali. Tai yra pozicijos pasijuokimas iš opozicijos.

Iki tampant Etikos komisijos pirmininku nepastebėjote, kad Pagėgių meras posėdžių metu elgiasi ne visai etiškai?

Edvinas Kriščiūnas: apie tai jau ir kalbos nebėra . Nežinau kaip čia man seksis dirbti, bet greičiausiai tokių klausimų kuriuos galima svarstyti etikos komisijoje surasite „N”. Žiūrėsime, bandysime eiti gal būt į diskusijas, kad reglamentas vis dėl to būtų peržiūrėtas. Jei ne, produktyviai taryboje mes dirbti negalėsime.

Pagėgių savivaldybės Etikos komisijos nuostatas galima peržiūrėti ČIA

Mintys apie etiką Pagėgių taryboje video-faile:

meslaisvi.lt