Labiausiai skurstančių asmenų Lietuvoje 300 tūkst., ir tas kažkam labai naudinga

Paremkite vaikus

Net dirbantys Lietuvoje pakliūna į labiausiai skurstančių sąrašus

Tęsiame straipsnių ciklą apie socialinę atskirtį ir skurdą  patiriančius žmones ir kam tas naudinga. Tikimės, kad nušvietę esama padėtį Lietuvoje skaitytojams padėsime suprasti, kodėl taip sunkiai Lietuvoje kyla pragyvenimo lygis ir ar suinteresuota esama valdžia jį kelti.

Lietuvoje dirbantis už minimalią algą kas mėnesį gauna 270 Eur į rankas. Jei toks asmuo gyvena vienas, jis nepapuls į labiausiai skurstančių asmenų gretas, tačiau jei turite šeimą tuomet skurstančio statusas jums garantuotas. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) 1,5 dydžio per mėnesį t. y. 153 eurai kiekvienam šeimos nariui, priskiriami labiausiai skurstantiems asmenims. Tam tikrais atvejais (pvz., nelaimės, sunkios ligos ir pan.) savivaldybių administracijos turi teisę nustatyti didesnį gaunamų pajamų dydį, bet ne daugiau kaip 2 VRP (t. y. 204 eurai). Štai tokių asmenų, kuriems  per mėnesį išeina tokios ar mažesnės pajamos Lietuvoje beveik 300 000. Jie visi skurstantys. Tačiau ne bėda. Europos Sąjunga tokiems žmonėms tiesia pagalbos ranką. Tuo pačiu metu tą pagalbos ranka jaučia greičiausiai ir kai kurie politikai, bei su jais susiję Lietuvos verslininkai. Jau ne vieni metai, kai skurstantiems Lietuvos piliečiams yra teikiama parama maisto produktais. Tris kartus per metus didžiulė varguolių armija gauną maisto davinį. Apie produktus šį kartą nerašysime, labiau mus sudomino kas ir už kiek teikia šias paslaugas skurstantiems asmenims.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija kaip vadovaujanti institucija maisto pirkimą ir dalinimą pavedė vykdyti kitai valstybės įmonei Rinkos Reguliavimo Agentūra(toliau RRA). Pastaroji ir skelbia konkursus, kuriais remiantis ieško tinkamiausių maisto produktų tiekėjų.

Ir štai priėjome įdomesnę vietą. Ieškodama maisto produktų tiekėjų RRA  viešųjų pirkimų portale skelbia pasiūlymą, kuriame nurodo, jog kiekvienos rūšies produktų reikės po 900 ooo vnt. Šis skaičius yra preliminarus, greičiausiai parinktas maksimaliam galimų skurstančių asmenų kiekiui, nes nustatant konkurso laimėtoją naujiems metams apie asmenis kuriems reikalinga parama dar nėra žinoma. Teikdami pasiūlymus tiekėjai rišasi prie šių skaičių ir teikia savo pasiūlymus, nurodydami už kokią kainą jie gali pasiūlyti paslaugą. 2015 metų plane RRA nurodė, kad labiausiai skurstantiems asmenims skiriamų maisto produktų ir jų tiekimui numatyti 8 398 980 Eur. Pasirodo tokios didelės apimties viešajame pirkime panoro dalyvauti tik vienas tiekėjas. UAB „Sanitex”, Kaune registruota įmonė vienintelė pateikė pasiūlymą ir žinoma šį konkursą laimėjo. Su bendrove 2016 metams buvo pasirašyta maisto tiekimo labiausiai skurstantiems asmenims  sutartis. Beje, pasiūlyme UAB”Sanitex” nurodo, kad 100% siūlomas paslaugas ji perduos subrangovams. Praeitais metais Rinkos reguliavimo agentūra pasak atstovės buvo pasirašiusi sutartį su UAB „Malsena”, o 2014 metais konkurso nugalėtojais buvo AB „Kauno grūdai”.AB „Kauno grūdai“ maisto produktus tiekė kartu su partneriais: UAB „Amber Pasta“, UAB „Naujasis Nevėžis“, UAB „Galinta ir partneriai, UAB „Rukola“, UAB „Arvi cukrus“, UAB Kėdainių konservų fabrikas ir UAB „Ekofrisa“. Iš aukščiau išvardintų bendrovių buvo įsigyti 9 produktai: miltai, cukrus, aliejus, ryžiai, trijų grūdų kruopos, žirniai, makaronai, mėsos konservai ir sausi pusryčiai. Bendra projekto vertės 3,4 mln.eurų. 200 tūkst. Eur iš šios sumos buvo skirta  maisto produktų transportavimui  ir partnerių patirtiems kaštams dengti.

2013 m. pabaigoje pasibaigus Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo  labiausiai nepasiturintiems asmenims programai labiausiai skurstantys šalies gyventojai, kiek įmanoma greičiau, gautų paramą iš naujai steigiamo Fondo, nelaukdama oficialaus Reglamento įsigaliojimo bei Europos Komisijos veiksmų programos patvirtinimo, 2014 m. sausio 31 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu  patvirtino Laikinąją tvarką ir pradėjo Fondo administravimo procesą iš Lietuvos Respublikos  valstybės biudžeto lėšų.

meslaisvi.lt