D.Jančaras: iš nemokamo moksleivių maitinimo politikai kraunasi turtus, norėčiau, kad apie tai sužinotų visi streikuojantys mokytojai

Brolis-2

Komskių valdomos įmonės išsilaiko iš moksleivių maitinimo?

Lietuvos mokyklose jau daug metų organizuojamas nemokamas moksleivių iš nepasiturinčių šeimų maitinimas. Greičiausiai daugelis net nepagalvoja, kad ir šioje srityje kai kurie politikai gali ieškoti sau naudos. Šį tyrimą atlikome Pagėgių savivaldybėje, tačiau manome, kad panašūs dalykai vyksta ir kitų Lietuvos savivaldybių mokyklose.

Jau nuo pat pirmų dienų, kai pradėjome domėtis šia jautria tema supratome, kad čia vyksta nešvarūs reikalai. Visų mokyklų vadovai it susitarę delsė mums atsakyti į vieną paprastą klausimą, kiek jų mokykloms kainuoja maisto gaminimas skirtas nemokamam  moksleivių maitinimui. Tačiau apie viską išsamiai. Kad skaitytojas geriau suprastų, apie ką mes čia norime prabilti, pradžioje turime paaiškinti kai kuriuos įstatymus.

Vyriausybė yra patvirtinusi sumą nuo 0,49 iki  2,93 Eur, kuri skirta vienam moksleiviui, vienai dienai išlaidoms produktams , kai mokiniai maitinami nemokamai. Šie pinigai yra finansuojami iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams. Čia kaip ir viskas tvarkoje, nieko neprikibsi arba kitaip tariant nelabai ką „nušvilpsi”, tačiau vietos pasipinigavimui iš mokinių maitinimo „gudragalviai” politikai surado kitoje dalyje. Maisto gaminimo išlaidos, štai kur vieta, kurią sukontroliuoti nėra kam. Nėra, nes maisto gaminimo skelbiamus konkursus Pagėgių mokyklose laimi politikų, valdančių savivaldybę įmonės. Kur čia ne laimėsi, nes skelbiamuose konkursuose dalyvauja vienui vieni. UAB „Lavirga”, kurios vadovė yra Pagėgių mero Virginijaus Komskio žmona, jau daug metų aptarnauja Vilkyškių  gimnaziją, o UAB ” Riklaiva”, kurios vadovė yra Tarybos nario Kęstučio Komskio žmona aptarnauja Pagėgių pradinę mokyklą.

Tiesa, iš karto parašysiu, kad išlaidos maisto gaminimui yra finansuojamos iš kito šaltinio. Jas maisto ruošėjai gauna iš savivaldybių biudžetų lėšų  ir Švietimo ir mokslo ministerijai valstybės biudžete skirtų pinigų, t.y. iš to pačio „krepšio” iš kurio mokami atlyginimai mokytojams. O dabar pažiūrėkime, kokios gi sumos už maisto gaminimą patenka į Komskių valdomų įmonių sąskaitas. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijoje nemokamo maitinimo paslauga naudojasi apie 60 moksleivių. Už tai UAB „Lavirga” už vienus mokslo metus gavo 61 858,80 Eur. Norėjome sužinoti plačiau, kaip yra paskirstytos šios lėšos konkursą laimėjusioje maisto gaminimo įstaigoje, tačiau gimnazijos vadovė sakė, kad to jai neleidžia atskleisti įstatymai. Konkurse dalyvaujančios įmonės privalo nurodyti, kiek jos patirs išlaidų atlyginimams, mokesčiams už komunalines išlaidas, virtuvės įrangos įsigijimui ir kt.

truškauskienės feikas

Truškauskienė dirba už mokyklos vadovus?

Kita Pagėgių savivaldybės mokykla, kuri naudojasi Komskių įmonės paslaugomis yra Pagėgių pradinė mokykla. Pradžioje direktorė bandė išsisukti nuo atsakymų, tačiau vėliau ji vis dėl to patalpino svetainėje pagegiai.lt nuorodą, kurioje matyti, kad jos mokyklos skelbiamajame konkurse taip pat dalyvavo vienintelė įmonė, tai UAB „Riklaiva” Ji su mokykla vieniems mokslo metams susitarė teikti paslaugas už 25 401,03 Eur. Suma mažesnė nei Vilkyškiuose, tačiau nemokamai valgančių mokinukų taip pat mažiau. Priminsime, kad maisto produktų įsigijimui iš šių pinigų gamintojai neišleidžia nei cento, ši suma skirta tik maisto gaminimo išlaidoms dengti. Norėjome palyginti, kiek skiriasi maisto gaminimo išlaidos privačiose kavinėse ir savo valgyklas turinčiose mokyklose. Tačiau to padaryti negalime, nes atsakymai iš šių mokyklų labai paslaptingi, greičiausiai koreguoti vienos rankos.

A.Mackaus gimnazijos vadovas V.Navickas rašo taip:” A.Mackaus gimnazijoje ir mokamo ir nemokamo moksleivių maitinimo gaminamiems patiekalams taikomas 30% antkainis daliniam gamybos išlaidų padengimui.” Piktupėnų mokyklos atsakymas labiausiai nustebino. Nors raštą pasirašo mokyklos direktorė Loreta Zinovjevienė, tačiau laiškas išsiųstas iš Pagėgių savivaldybės juridinio skyriaus specialistės Adelijos Truškauskienė elektroninio pašto. Jame parašyta:”Piktupėnų pagrindinėje mokykloje nemokamo maitinimo paslaugomis naudojasi 63 mokiniai. Maistas ruošiamas mokyklos valgykloje. Nemokamam vieno mokinio maitinimui valstybė skiria 1,37 Eur. Šios lėšos tik mokinių maitinimui, jokios maisto gamybos išlaidos iš šios sumos neskaičiuojamos” Pasirodo Pagėgių savivaldybės juridinio skyriaus darbuotoja visiškai nesusigaudė, kokį mes uždavėme klausimą. Būtent ir domino, kokios išlaidos patiriamos maisto gaminimui o ne maisto produktų įsigijimui.Stoniškių mokyklos vadovai atsakė taip:”Maitinimas skirtas 55 mokiniams. Maistas ruošiamas mokyklos valgykloje. Valgykloje dirba dvi virėjos, kurioms mokamas LR Vyriausybės nustatytas MMA. Mokyklos komunalinės išlaidos yra finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų išlaidų sąmatos.Kontrolinių elektros ir vandens skaitiklių valgykloje nėra.

O dabar pažiūrėkite, į kurias eilutes  Pagėgių mero žmona turėjo surašyti sumas, kurias bendrai sudėjus turėjo gautis beveik 62 tūkst. Eur. Šių lentelių turinio atskleisti nenorėjo nei Vilkyškių gimnazija, nei Pagėgių pradinė mokykla: Išlaidų Lentelė

Kokias išvadas galima daryti baigus šį tyrimą. D.Jančaras, Informacijos Analizės Asociacijos vadovas: „Akivaizdu, kad šioje vietoje Pagėgius valdantys politikai rado sau gerą pasipelnymo šaltinį. Jiems priklausantys kavinės ir restoranai praktiškai gali išsilaikyti vien tik iš nemokamam moksleivių maitinimo gamybos išlaidoms skiriamų pinigų. Labiausiai norėčiau sužinoti, kas ir kokius atlyginimus už maisto gaminimą gauna šiose privačiose bendrovėse iš maisto gaminimui skirtų pinigų.  Pavyzdžiui UAB „Lavirga” vadovė Laima Komskienė tikrai galėtų sau leisti pasiskirt nemažą sumelę atlyginimui, tarkime kokius 3000 Eur. Galiu sau leisti interpretuoti, nes mokyklos atsisakė mums pateikti išsamią išlaidų maisto gaminimui ataskaitą. Nu tarkime gal ir atlyginimui ne tiek skirta, tačiau šiuos pinigus juk galima panaudoti apmokant visas komunalines ir kitokias išlaidas, o kas suskaičiuos, kokios išlaidos patiriamos įmonėms vykdant privačią veiklą ir užsiimant maisto gaminimu mokykloms. Įmonės privalo mokėti rinkliavą atliekų centrui, o kiek atliekų susikaupia dėl privačios veiklos, o kiek dėl paslaugų mokykloms, kiek elektros energijos sunaudojama švenčiant partijos vakarėlius, o kiek sunaudojama maisto gaminimui mokiniams? Esu tikras, kad kontrolinių elektros ir vandens skaitiklių,kurie būtų naudojami tik maisto gaminimo mokiniams metu kavinėse nėra. Štai klausimai, į kuriuos norėčiau žinoti atsakymus, tačiau greičiausiai į juos niekas neatsakys, nes Pagėgių savivaldybėje jau seniai viešoji erdvė tapo kai kurių politikų asmeniniu reikalu. Viso Pagėgių savivaldybėje yra 1004 moksleiviai. 402 iš jų gauna nemokamą maitinimą. Žiūrint į šią analizę peršasi mintis, kad politikams valdantiems ir Pagėgius ir privačius restoranus naudinga, kad savivaldybėje būtų kuo daugiau skurdžių moksleivių, kuriems priklauso nemokamas maitinimas, nes kiekvienas toks moksleivis jiems leidžia nekontroliuojamai „semti” biudžeto lėšas į savo asmeninius restoranus.

Neseniai Lietuvoje vėl nuvilnijo mokytojų streikai. Švietimo darbuotojai skundžiasi mažais atlyginimais. Tačiau greičiausiai jie net nesidomi, kodėl jų atlyginimai tokie maži. Vieną sritį, kur būtų galima rasti pinigų, mes aptikome, kiek dar yra krypčių švietime, kurios finansuojamos kartu su mokytojams skirtų atlyginimų krepšeliu ir kiek tuo finansavimu pasinaudoja korumpuoti politikai geriau galėtų išsiaiškinti patys mokytojai. Gal tada nereikėtų streikuoti.

meslaisvi.lt