„Apokalipsė” Pagėgių savivaldybėje, upė „Jūra” ketina pasiglemžti Mociškių kaimą, bus prašoma ES paramos.(video)

Jūros krantas  Visai neseniai Lietuvos žiniasklaida pranešė apie Vilniaus mero R.Šimašiaus planus sutvarkyti sostinės centru tekančios upės Neries krantinę, viso 8 kilometrus. Kilometras tokio ruožo tvarkymo kainuos daugiau nei milijonas eurų. Tokia kaina kai kam pasirodė per didelė, tačiau šie ekspertai greičiausiai nežino, kad panašių apimčių projektą planuoja ir Pagėgių valdžia. Gruodžio mėnesio pabaigoje Pagėgių savivaldybės posėdžių salėje buvo pristatyta  upės „Jūra”, ties Mociškių kaimu krantotvarkos galimybių studija. Ją Tarybos nariams ir svečiams pateikė specialistai iš Kauno. Upių srovės tėkmės ekspertai kruopščiai ištyrinėjo Jūros upės ruožą, kuris pasak jų yra stipriai paveiktas erozijos.”Situacija yra problematiška, upė Jūra intensyviai ardo krantą, praktiškai vaga jau pasiekė pastatus, vanduo skalauja kelio sankasą, o už jo yra kapinaitės ir čia tik  laiko klausimas, kada jos atsidurs vandenyje” – apokaliptinėmis nuotaikomis kalbėjo specialistas iš Kauno. Jis sakė, kad upė per metus į gyvenvietės pusę pasislenka po metrą. Vėliau tyrinėtojas pradėjo pasakoti apie šios Mociškius užgriuvusios bėdos sprendimą. Jis detaliai papasakojo kokių reikia imtis statybos darbų, kurių pagalba būtų sutvirtinti Jūros krantai. Buvo pristatyta ir tokių darbų atlikimo preliminari kaina. Pasak žinovo, 100-to metrų upės krantinės tvarkymo darbai kainuotų apie 150 000EUR. Kad klausytojų neišgąsdintų pinigų suma, kaunietis iš karto pridūrė, čia yra akmeningas kraštas ir didelę dalį išlaidų būtų galima kompensuoti būtent akmenimis, kurie reikalingi vadinamų „būnių”,  nukreipiančių upės srovę labiau link upės ašies formavimui . „Net jeigu ir tai Pagėgiams būtų labai brangu, minėtus hidrostatinius būtų galima dar atpiginti, dalį jų įrengiant iš smėlio”- įtikinėjo susirinkusius svečias. Tačiau pristatymo pabaigoje pasidarė nelabai aišku, kodėl pasakotojai bando taupyti projektui reikalingų pinigų sumą, juk 2014-2020 metams Europos Sąjunga skiria paramos lėšas būtent panašiems darbams vykdyti. „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ priemonė „KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA“ , taip vadinasi programa, kurią pritaikius galima prašyti iš ES pinigų ir Pagėgiams. Patys studijos viešintojai  nurodė, kad šioje vietoje galima išnaudoti priemonę, kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose. Parašius  projektą pagal šią veiklą Pagėgių savivaldybei prisidėti piniginėmis lėšomis reiktų tik 15% viso finansavimui skirtų lėšų. Upės Jūros kranto ruožas, kuriam pasak specialistų reikalingas skubus tvarkymas yra apie kilometro ilgio, reiškia jo remonto darbams reikėtų apie 1 500 000 EUR. Pagėgių savivaldybei tektų prisidėti tik apie 225 000EUR, o tokia suma Pagėgių valdžiai tikrai turėtų būti ne rodiklis gelbėjantis nuo artėjančios apokalipsės Mociškiuose. Ar spės Pagėgių valdžia prisitaikyti prie klimato atšilimo pamatysime ateityje.

Apie projektą videomedžiagoje:

meslaisvi.lt