Įmonių Bankroto departamentas paskelbė sąrašą asmenų kuriems priklauso išmokos dėl bankrutavusių įmonių.

1216806721pinigaiDėmesio! Dėl skirtų ir neišmokėtų (grąžintų) lėšų išmokėjimo! Bankrutuojančių ar bankrutavusių įmonių, fizinių asmenų, kuriems iškelta bankroto byla, administratoriai, neradę darbuotojų, kuriems buvo skirtos išmokos iš Garantinio fondo lėšų, šias darbuotojams skirtas lėšas grąžina į Valstybės iždo bendrąją  sąskaitą. Garantinio fondo administratorius, siekdamas, kad Garantinio fondo tarybos paskirtos išmokos iš Garantinio fondo lėšų būtų panaudojamos pagal paskirtį kuo efektyviau, skelbia bankrutuojančių ar bankrutavusių įmonių, fizinių asmenų, kuriems iškelta bankroto byla, sąrašą, kurių darbuotojams išmokos buvo skirtos, tačiau grąžintos į Valstybės iždo bendrąją sąskaitą dėl minėtos priežasties. Grąžintos lėšos gali būti išmokėtos darbuotojams, kuriems jos buvo paskirtos, taip pat šias išmokas paveldėjusiems asmenims, turintiems šių išmokų paveldėjimą liudijantį dokumentą.

 

Pažymėtina, jog išmokos iš Garantinio fondo lėšų yra mokamos tik vieną kartą, todėl kviečiame kreiptis tik tuos darbuotojus (ar išmokas paveldėjusius asmenis), kuriems išmokos iš Garantinio fondo lėšų dar nėra mokėtos. Asmenys, turintys teisę susigrąžinti jiems skirtas (ar paveldėtas) lėšas, gali kreiptis el. p. Rasa.Pociunaite@bankrotodep.lt arba tel. (8 5) 2499341.

Įmonių sąrašas kurių darbuotojams priklauso išmokos.

Įmonių bankroto valdymo departamento informacija

meslaisvi.lt