Paslaptingas Pagėgių Katalikų klebono raštelis Lietuvos Seimo vicepirmininkui, kas jame buvo parašyta?

Klebonas V.Gedvainis perdavė K.Komskiui raštelį.

Kokį raštelį Klebonas V.Gedvainis perdavė K.Komskiui ?

Nors Pagėgių krašto šventė jau seniai pasibaigė, tačiau apie jos atgarsius galima dar daug prirašyti. Vienas iš įdomesnių šventės akcentų buvo Lietuvos Seimo vicepirmininko ir Pagėgių Katalikų klebono susitikimas. Sakysite čia nieko nuostabaus, šie du vyrai dažnai susitikinėja, tačiau manome, kad apie  šio susitikimo detales mūsų skaitytojams sužinoti būtų įdomu. Pasipuošę juodais drabužiais Kęstas Komskis ir Vytautas Gedvainis nemažą laiko tarpą po teritoriją kurioje vyksta šventė vaikščiojo rimtais veidais ir apie kažką patylomis šnekučiavosi. Šio pasivaikščiojimo metu Pagėgių Katalikų klebonas Lietuvos Seimo vicepirmininkui perdavė kažkokį raštelį, kurį K.Komskis nedelsiant ir skaitė. Šią akimirką pavyko užfiksuoti meslaisvi skaitytojui, kuris ir atsiuntė nuotrauką į redakciją. Išsiaiškinti kas buvo parašyta paslaptingame raštelyje mums nepavyko, tačiau kai kurie sutapimai verčia manyti jog tai galėjo būti susiję su neseniai Pagėgių Katalikų bažnyčiai Pagėgių savivaldybės Tarybos daugumos skirtų virš 100 000Eur.

Praėjusių rinkimų į savivaldybės Tarybas metu panašiais paslaptingais metodais naudojosi ir kai kurių partijų parankiniai Pagėgiuose. Vienas jų vardu Saulius bandė paveikti asmenį, kurio buvo prašoma melagingai paliudyti prieš  rinkimuose dalyvavusį D.Jančarą. Susitikime su Sauliumi kalbėjęsis asmuo sakė, kad už tai, kad jis melagingai paliudys prieš D.Jančarą jam bus sumokėta 1000Eur, tačiau sumos Saulius balsu neįvardino. Jis ant savo dulkino automobilio prietaisų skydelio tiesiog pirštu užrašė sumą, kuri bus atseikėta už liudijimą. Kurstomas liudytojas atsisakė siūlomų pinigų ir apie įvykį papasakojo pačiam D.Jančarui.

Šaltinių teigimu, dar būdamas Pagėgių savivaldybės taryboje Kęstas Komskis organizuodavo partijos skyriaus susitikimus, kurių metu į susitikimo kambarį buvo įleidžiami tik kitame kambaryje telefonus specialiame stalčiuje palikę partiečiai. Tai buvom daroma konspiracijos tikslais, kad pasiklausimo būdų informacija nenutekėtų  tretiesiems asmenims. Šio fakto meslaisvi patvirtinti negali, tačiau šiais masinio sekimo laikais labai tikėtina, kad taip galėjo būti.

Ką  vis dėl to Pagėgių Katalikų Klebonas galėjo  parašyti Kęstui Komskiui klausiame savo skaitytojų, gal jūsų nuomonė padės išsiaiškinti tiesą, kuri slypi kažkur anapus rausvo popieriaus lapelio.

 

Skaitytojui už atsiųstą nuotrauką meslaisvi paskyrė piniginę premiją. Visiems suteikusiems bet kokią informaciją arba nuotraukas apie viešų asmenų, ypač politikų veiklą pažadame taip pat atsilyginti.

meslaisvi.lt