Pagėgių opozicija dėl savivaldybėje švaistomų lėšų kreipėsi į šalies Prezidentę

Edgaras Kuturys Darbo partija

Opozicijos lyderis  Edgaras Kuturys

Šiame straipsnyje tiesiog paskaitykite Pagėgių opozicijos kreipimąsi į Lietuvos Respublikos Prezidentę

DĖL PAGĖGIŲ SAVIVALDYBEI SUTEIKTŲ LĖŠŲ IR JŲ ŠVAISTYMO
Pagėgių savivaldybės tarybos nariai kreipiasi į Jus su prašymu užtikrinti teisėtumą, teisingumą, skaidrumą ir demokratiją Pagėgių savivaldybėje.
2015-05-14 Pagėgių savivaldybės tarybos dauguma (vienintelė partija valdanti Pagėgių savivaldybę „Tvarka ir Teisingumas“) Tarybos sprendimu Nr. T-94 nusprendė paimti trumpalaikę paskolą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kad laiku būtų išmokėtas darbo užmokestis biudžetinių įstaigų darbuotojams, sumokėtos socialinės pašalpos ir draudimo įmokos (iš viso 270,00 tūkst. Eurų). Minėtame posėdyje Tarybos sprendimu Nr. T-100 Administracijos direktoriui ir jo pavaduotojui buvo pakeltos pareiginės kategorijos ir paskirtos priemokos po 30 procentų, taip pat Tarybos sprendimu Nr. T-83 nustatytas didesnis mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičius. 2015-07-30 posėdyje Pagėgių savivaldybės tarybos dauguma tarybos sprendimu Nr. T-124 „Dėl 2015 m. biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (3) nusprendė religinėms bendrijoms skirti 105100 eurų, iš jų 101000 eurų Pagėgių Katalikų bažnyčiai-kryžiaus ant pastato iš išorės statybai (stiklo ir plieno konstrukcija). Praėjusiais metais, prieš savivaldos rinkimus, tai pačiai bažnyčiai jau buvo skirta virš 300 000 tūkst. litų (Tarybos sprendimu, bažnyčios remontui). 2015-07-30 posėdyje Tarybos sprendimu Nr. T-130 Tarybos dauguma nusprendė leisti savivaldybės administracijai nuomotis du automobilius. Informuojame, kad savivaldybė skolintis iš bankų jau ilgą laiką negali, kadangi viršyti skolinimosi limitai.
Gerb. Prezidente, Jūs pasisakote (kaip ir yra įrašyta konstitucijoje), kad religija yra atskirta nuo valstybės, todėl tokie bažnyčios rėmimai, o ypač už skolintus pinigus iš valstybės lengvatinėmis sąlygomis, negalimi, kadangi pagal pateiktus dokumentus akivaizdu, kad paprašoma vienam dalykui, o paskui pinigus atiduoda kitam t.y. bažnyčiai. Tokiu principu savivaldybė gali imti lengvatines paskolas privatiems ir juridiniams asmenims ir taip didinti ne tik savivaldybės, bet ir valstybės įsiskolinimą, iškreipti rinką ir t.t., o susitikimo su merais metu, Jūs nurodėte, kad savivaldybės mažintų įsiskolinimus. Pagėgių savivaldybėje įsiskolinimai tik didėja. Tai tik viena medalio pusė, kita, kaip matote, yra lėšų švaistymas ir partiečių protegavimas įdarbinat ar keliant algas bei nuomojant prabangias mašinas. Be šių nurodytų aplinkybių verta nurodyti, kad švenčių bažnyčioje metu (paskutinis renginys Roko atlaidai bažnyčioje Pagėgiuose) po kunigo pasisakymų pasisakė ir Seimo narys, tai vyksta dažnai, akivaizdu, nes artėja Seimo rinkimai.
Atsižvelgiant į tai, manome, kad Vyriausybė turėtų atkreipti dėmesį kaip naudojami lengvatinėmis sąlygomis skolinami, ne tik Pagėgių savivaldybei paskolinti, pinigai, kaip lengvai apeinamos taisyklės ir imtis priemonių nevaldomai situacijai sukontroliuoti.
Ačiū.
Tarybos nariai: Edgaras Kuturys

Algis Grublys

Edvinas Krikščiūnas

Vida Gečienė

Eugenijus Dargužas

Petras Ubartas

Remigijus Kelneris

Gražina Jankauskienė

meslaisvi.lt