Tėve mūsų, kuris esi Pagėgių savivaldybėje- duok man 110 000 Eurų(video)

Pagėgių katalikų bažnyčios Klebonas V.Gedvainis

Pagėgių katalikų bažnyčios Klebonas V.Gedvainis

Nepraėjo nei metai, o Pagėgių katalikų bažnyčia vėl sulaukė valdžios malonės. Priminsime, kad prieš metus Pagėgių valdžia šiai religinei bendruomenei skyrė 300 000Lt jos maldos namams sutvarkyti. O štai šiandien, liepos 30d. vykusiame Pagėgių savivaldybės Tarybos posėdyje katalikų bažnyčia sulaukė 110 000 Eur. Šiam sprendimui pritarė dauguma Tarybos narių. Matyt neatsitiktinai Pagėgių katalikų bažnyčios Klebonas dalyvavo šiame tarybos posėdyje, maža to, jis ne tik dalyvavo bet ir savo kalba pradėjo šį posėdį.” Laba diena gerbiama Pagėgių savivaldybės valdžia”- savo monologą pradėjo Klebonas.”Per devynerius metus esu čia antrą kartą, šiandien svarstysite klausimą, kuriame reikės jūsų pritarimo skiriant pinigus bažnyčiai” – klausimo svarstymui Tarybos narius ruošė klebonas. „Taip jau gyvenime susiklosto ir čia sėdintiems tarybos nariams dažnai prireikia bažnyčios pagalbos. Tai tėvelis miršta, tai dar kas nors..”- tęsė klebonas. Dvasininkas Tarybos nariams linkėjo pailsėti, sveikatos, džiaugsmo.  Savo kalboje V.Gedvainis akcentavo , kad Pagėgių katalikų bažnyčia yra nuolatos perpildyta lankytojų, ir tikėjosi,  kad Tarybos narius  aplankys išvykę vaikai ir anūkai. Po jausmingos kalbos dalis buvusių salėje net paplojo dvasininkui.

Opozicijos lyderis Edgaras Kuturys balsavo prieš tokį savivaldybės lėšų dalinimą, juolab kad tų pinigų trūksta. „Pinigai skiriami vienai bendruomenei, o apie kitas visiškai pamiršome. Juk Pagėgiuose pilna sričių, kurioms reiktų nukreipti pinigus, bet mes vėl  duodame tiems patiems, kuriems jau prieš metus atrėžėme didelį kąsnį biudžeto lėšų. Aš ne prieš katalikų bažnyčios rėmimą, tačiau tą turėtume daryti, kuomet savivaldybė sustiprės ir galėsime skirstyti lėšas visiems  kuriems reikia, neišskiriant nei vienos organizacijos. Mokykloms numetama vos 200 Eur remontams, už kuriuos įmanoma tik vieną klasę aptvarkyti. Savivaldybė moka didžiules palūkanas už paimtas paskolas, o čia lengva ranka visų žmonių pinigus išleisime vienai religiniai bendruomenei”- savo argumentus dėstė Edgaras Kuturys.

Nors opozicijos lyderio argumentai buvo pakankamai įtikinantys ir svarūs, dauguma tarybos narių nusprendė, kad katalikų bažnyčiai pinigų reikia. Po balsavimo klebonas džiaugsmingai paspaudė merui ranką ir pasišalino iš posėdžio.

Klebono kalba Pagėgių savivaldybės tarybos posėdyje: