Raginęs atsistatydinti iš prezidento pareigų R.Paksą, šiandien P.Gražulis artimiausias jo bendražygis

Gražuolis supaaa2004 m. balandžio 6 d. R. Paksas buvo nušalintas nuo pareigų, balsuojant Seime, kurio posėdžiui vadovavo Vytautas Greičius. Visi trys kaltinimai buvo patvirtinti, atitinkamai 86, 86 ir 89 balsais už. Tam, kad prezidentas būtų nušalintas, reikėjo ne mažiau trijų penktadalių parlamentarų balsų, šiuo atveju – mažiausiai 85 Seimo narių pritarimo. Tuo baigėsi 13 mėnesių ir 11 dienų trukusi Prezidento anksčiau laiko nutraukta kadencija.
Netrukus nuo prezidentūros buvo nuleista Lietuvos vėliava, tačiau vos po 17 minučių ji vėl pakilo, pagal įstatymus perleidus prezidento pareigas Seimo pirmininkui Artūrui Paulauskui.

Šiomis dienomis Petras Gražulis yra partijos Tvarka ir Teisingumas narys, šios partijos Seime frakcijos Seniūnas. Jis vienas iš artimiausių R.Pakso bendražygių. Sakysite prie ko čia R.Pakso apkalta ir šiandieniniai jo santykiai su P.Gražuliu? O gi būtent P.Gražulis 2004 metais kovo 23d. paruošė rezoliuciją, po kurios R.Paksas buvo priverstas pasitraukti iš prezidento pareigų.

Štai toks tas politikų gyvenimas, tokių politikų kaip P.Gražulis  ir  R.Paksas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

R E Z O L I U C I J A
DĖL RAGINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĄ ROLANDĄ PAKSĄ ATSISTATYDINTI

2004 m. kovo 25 d.
Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimas,

neigiamai vertindamas Lietuvos Respublikos Prezidento R.Pakso ketinimus skirti Rusijos pilietį Jurijų Borisovą visuomeniniu patarėju;

pažymėdamas, jog toks sprendimas pažeidžia teisės normas, demokratijos principus bei elementarų padorumą;

reikšdamas susirūpinimą tuo, kad LR Prezidentas R.Paksas yra visiškai priklausomas nuo prieštaringai vertinamo Jurijaus Borisovo;

ragina Lietuvos Respublikos Prezidentą R.Paksą nedelsiant atsistatydinti.
LIETUVOS RESPUBLIKOS
SEIMO PIRMININKAS

Projektą teikia:
Seimo narys Petras Gražulis

2004-03-25

meslaisvi.lt