Prie Pagėgių NVO Tarybos „laivo” šturvalo tikri nevyriausybininkai nepateko

S1150004

Naujai suformuotos Pagėgių NVO tarybos pirmininkas Edmundas Incius. Jis taip pat Pagėgių sav. Nevyriausybinių organizacijų koordinatorius, taip pat VVG”Pagėgių kraštas” valdybos pirmininkas, taip pat Visuomeninės Tarybos prie Tauragės apskrities Vyriausiojo policijos komisariato narys.

S1140017

NVO Tarybos posėdyje vyravo šilta atmosfera

Gruodžio 8d. Pagėgių savivaldybės posėdžių salėje į savo pirmą posėdį rinkosi Pagėgių Nevyriausybinių organizacijų (NVO) taryba. Šiame posėdyje dienotvarkė buvo trumpa, NVO tarybos nariams reikėjo tik išsirinkti pirmininką, pavaduotoją ir sekretorių. Į pirmininko pareigas buvo pasiūlyti du kandidatai, tai Pagėgių nevyriausybinių organizacijų koordinatorius Edmundas Incius ir Jūratė Mažutienė- Stoniškių pagrindinės mokyklos direktorė. Daugumos balsų persvara, pirmininko pareigos atiteko E.Inciui. J.Mažutienė buvo išrinkta pavaduotoja, o sekretorės pareigas eis Vitalija Ivanauskienė,  Pagėgių savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyriaus  darbuotoja.
Šį nevyriausybininkų susirinkimą stebėjo Pagėgių savivaldybės administracijos direktorė Dainora Butvydienė. Ji teigė, kad NVO Tarybą sudaro dauguma nevyriausybinių organizacijų narių ir dėl to direktorė labai džiaugiasi, tačiau ar galima pavadinti tikrais nevyriausybininkais asmenis, dirbančius savivaldybės įstaigose? Mūsų manymu, kad tokių NVO atstovų šioje Taryboje iš devynių narių yra tik trys, visi jie ūkininkai ir deja, bet nei vienas nepateko į NVO tarybos valdymo organus. Nors šiame posėdyje buvo renkami tik tarybos vadovai, vis tik neapsieita ir be diskusijų. Viena iš aktualiausių problemų, susirinkusieji įvardino jaunimo padėtį, o tiksliau kaip elgiasi jauni žmonės su suaugusiais mokyklose, namuose, gatvėse. Pasak diskutavusių dabartinis jaunimas žino tik savo teises, o pareigomis domėtis nenori.
Artimiausią savo posėdį NVO tarybos nariai nusprendė rengti 2015 metais vasario mėnesį. Iki tol kiekvienas žadėjo pabendrauti su kuo daugiau Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų, kad išsiaiškinti, kokios aktualiausios problemos jaudina įvairių socialinių grupių Pagėgių savivaldybės gyventojus.
Nors tarp NVO Tarybos narių atsirado žmonių, norinčių rimtai užsiimti Pagėgių savivaldybės problemomis, Eugenijus Dargužas, šios Tarybos ir Pagėgių savivaldybės tarybos narys priminė, kad NVO Tarybos galios yra tik patariamosios ir siūlė svarstant problemas to nepamiršti.
Išrinktas NVO tarybos pirmininku Edmundas Incius eina Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų koordinatoriaus pareigas, už kurias gauna atlyginimą iš savivaldybės biudžeto. Būdamas NVO tarybos pirmininku E.Incius atlygio negaus, tačiau ar apmokamos pareigos netrukdys jam deramai atlikti nevyriausybininko prievolę pamatysime ateityje. Be šių dviejų postų, E.Incius užima dar kelias vieteles susijusias su NVO darbu. Jis yra Vietos veiklos grupės „Pagėgių Kraštas“ valdybos pirmininkas, bei Visuomeninės Tarybos prie Tauragės apskrities Vyriausiojo policijos komisariato narys.
Į klausimą kuo panašios NVO koordinatoriaus ir NVO Tarybos funkcijos E.Incius atsakė paprastai, NVO Taryba turės daugiau svorio. Tikėkimės, kad taip ir bus.

meslaisvi.lt

meslaisvi informaciją prašome nekopijuoti ir neplatinti kitose žiniasklaidos priemonėse