Jaučiate ekonominę ir socialinę gerovę Pagėgiuose? Jei ne, klauskite „Penkto regiono”

1496008_10202948174171878_2349120721971658731_o[1]

Laura Grodeckienė-„Penkto regiono” vadovė facebook.com nuotrauka

 “Penktas Regionas”, tokiu skambiu pavadinimu Pagėgių savivaldybėje veikia asociaciją, vadovaujama bibliotekininkės Lauros Grodeckienės iš Vilkyškių Johaneso Bobrovskio vidurinės mokyklos. Šios mokyklos tinklapyje L.Grodeckienė prisistato taip- “Galimybė įgyvendinti svajonę, štai kas gyvenimą daro įdomų.” Ir šie žodžiai tikrai nėra tik žodžiai. Greičiausiai viena iš L.Grodeckienės svajonių išsipildė šią vasarą. Jos vadovaujama Asociacija “Penktas regionas” įsisavino 231 tūkst. Lt paramos lėšų. ”Paprojektis”- taip vadinosi šis pinigų įsisavinimo būdas, kurio tema buvo „Socialinio verslumo skatinimas ir finansinio savarankiškumo didinimas Pagėgių savivaldybės nevyriausybinėse organizacijose“, Jį finansavo Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa. Paprojekčio tikslas – išnaudojant nevyriausybinių organizacijų potencialą, kurti naujas paslaugas ir produktus, skatinti socialinį verslumą, didinti užimtumą, kurti ekonominę ir socialinę gerovę Pagėgių savivaldybėje. Kad atitiktų reikalavimus gaunant paramos lėšas, “Penktas regionas” prie šio paprojekčio turėjo prisidėti savo nuosavomis lėšomis. Jos sudarė 23 tūkst.Lt Paskambinome asociacijos vadovei ir pasiteiravome, iš kur jų asociacija turėjo nuosavų lėšų? L.Grodeckienė telefonu bendravo maloniai, tačiau tikslių atsakymų duoti negalėjo. Kiek asociacija turi narių ir iš kur nuosavos lėšos vadovė atsakyti nenortėjo, pasiūlė kreiptis raštu.”Yra ir žymiai turtingesnių nevyriausybinių organizacijų”- pažymėjo L.Grodeckienė . Paramos lėšas 231 tūkst.Lt, “Penktas regionas” išleido seminarams, mokymams po kurių tikimės Pagėgiuose ypač padidės naujų paslaugų ir produktų, atsiras socialinis verslumas, padidės žmonių užimtumas ir susikurs ekonominė ir socialinė gerovė. Juk būtent šiems tikslams buvo panaudoti visi paprojekčiui skirti 231 tūkst. Lt.

Pabaigai. Keistą pavadinimą pasirinko asociacijos steigėjai Vilkyškiuose,-“Penktas regionas” .Visi turbūt girdėjote terminą “Penktoji kolona”, tai štai, šis terminas naudojamas norint nusakyti kitos valstybės grupuotę ar grupę asmenų, vykdančią ardomąją veiklą toje valstybėje, kitos valstybės naudai.

Vienas iš šaltinių teigia, kad 1935 m. Vokietijoje buvo sukurtas slaptas žvalgybos būrys, kuriam vadovavo admirolas Kanaris. Tai buvo žvalgybinė-diversinė grupė, veikusi kitų valstybių teritorijose. 1944 m. išaiškėjus bendradarbiavimu su JAV, admirolas Kanaris buvo pakartas.

 

meslaisvi.lt