Pagėgių katalikų bažnyčios klebonas biudžetnikų šventėje nepraleido progos paliaupsinti valdžios(video)

  Rugpjūčio 9 dieną Pagėgiuose vyko renginys. Dabartinė valdžia labai jau šį renginį nori vadinti miesto švente, tačiau pažiūrėjus, kas ateina jos minėti, galima teigti, kad tai Pagėgių savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų puota. O ir kaip kitaip galėtų būti. Juk tik šio sluoksnio Pagėgių gyventojai gauna nuolatinius nemenkus atlyginimus, mėgaujasi kasmetinėmis atostogomis, bei naudojasi kitomis savivaldybės biudžeto privilegijomis.Tiems, kurie dirbą sunkius darbus už minimalią algą tikrai ne iki švenčių. Eiliniai savivaldybės gyventojai galvoja kaip išgyventi iki kitos algos, o kai kuriuose Pagėgių įmonėse tos algos nemokamos po kelis mėnesius. Paradoksas, bet tų įmonių savininkai tie patys valstybės išlaikomi politikai ir tarnautojai kurie ir švenčia įvairias šventes. Beje, šie iš biudžeto lėšų ilgus metus gyvenantys tarnautojai nepraleidžia progos pašiepti tuos, kuria savivaldybėje dėl  ekonominės situacijos gauna socialines pašalpas. O juk jie visi yra tos pačios kišenės išlaikomi, skirtumas tik tas, kad tie, kurie  dirba biudžetinėse įstaigose ar yra politinėje valdžioje daugeliu atveju dar pridaro ir finansinės žalos tai pačiai valstybei.

Miesto stadione, kuriame vyko trečioji pramoginė renginio dalis išgirsti ką nors naujo iš pasisakančiųjų neteko. Ištisai liejosi pagyrimai esamai valdžiai, liaupsinamas meras, Seimo narys bei kiti savivaldybės klerkai. Buvo pasakyta tiek daug sakinių su žodžiais „gražios Pagėgių gatvės” ir „gražūs Pagėgiai”, kad galime drąsiai teigti, jog šios frazės greičiausiai įeis į miesto istoriją. Stebino  renginio vedančiosios stilius, kuris pagyromis valdžiai  perkopė net etatinės Pagėgių politikų liaupsintojos Svetlanos Jašinskienės kalbas. Matyt už tokį renginio vedimą, vedėjai buvo sumokėtas dosnus honoraras. Prie visų valdžios garbintojų kaip visada prisidėjo ir Pagėgių Katalikų bažnyčios klebonas Vytautas Gedvainis. Jis savo kalboje sakė, kad valdžia jokiomis gražiomis gatvėmis  balsų nesurenka, matyt dvasiškis žino, kokiu būdu vyksta rinkimai Pagėgiuose. V.Gedvainis kvietė žmones būti tolerantiškais valdžiai, džiaugtis kad gyvena tokiuose gražiuose Pagėgiuose.  Jis turbūt pamiršo, kad pati valdžia niekuomet neatsižvelgia į žmonių pageidavimus. Prieš keletą metų vykę piketai prie savivaldybės prieš vėjo jėgainių parkų atsiradimą, nesustabdė politikų leisti jiems čia statytis. O kaip gi neleisi, juk būtent šios šventės pagrindiniais rėmėjais ir buvo kompanija „Amber wind”, vėjo jėgainių parkų stūmėja. Priminsime, kad Pagėgių savivaldybėje planuoja atsirasti 80 vėjo jėgainių. Jau prasidėjo jų masinė statyba. Tai ar galime šį renginį vadinti miesto švente? Manome kad ne, greičiau tai stambaus kapitalo ir jį aptarnaujančių politikų pobūvis į kurį pakviesti ir varguoliai, kad būtų prieš ką pasimėgauti tariama šlove.

Pabaigoje kviečiame paklausyti Pagėgių Katalikų bažnyčios klebono kalbos:

meslaisvi.lt