„Chebrytė” nusprendė ir atsirado VŠĮ ‘Pagėgių sporto ir turizmo centras” kurio vienos iš veiklų, nekilnojamojo turto operacijos ir transportavimas vamzdynais.

Įsikūrus VšĮ Pagėgių sporto ir turizmo centrui R.Špečkauskas tikrai turėjo progą atšvęsti

Daugiau nei dešimt metų praėjo kuomet Pagėgiuose įsisteigė VšĮ „Pagėgių sporto ir turizmo centras”. Pagėgiškiai jau seniai priprato, kad jų savivaldybėje funkcionuoja tokia įstaiga, o jos dabartinis vadovas yra grynakraujis natkiškietis Remigijus Špečkauskas. Tačiau ar daug kas žino, kaip atsirado ši viešoji įstaiga ir kokie jos pagrindiniai uždaviniai? 2003m. gegužės 29 d. sprendimu Nr.58 Pagėgių savivaldybės taryba patvirtino tokio centro įkūrimą. Centro steigėjais buvo Pagėgių savivaldybės taryba, atstovaujama mero Kęsto Komskio ir ištikimi jo politinio gyvenimo bendrakeleiviai, tai Pagėgių sporto klubo „Ąžuolas” vadovas Saulius Šveistys ir Natkiškių sporto klubo vadovas Remigijus Špečkauskas. Steigimo sutartyje nurodyta, kad pagrindinis naujos įstaigos veiklos tikslas yra populiarinti sportą ir turizmą savivaldybėje ir už jos ribų,  teikti sporto ir turizmo paslaugas, organizuoti sporto ir turizmo stovyklas. Jeigu sustotume šioje vietoje, tai tikrai nieko sąmoksliško nepastebėtume, tačiau studijuodami VšĮ „Pagėgių sporto ir turizmo centro” įstatus aptikome gana keistų nuostatų. Pasirodo šis su sportu susijęs centras savo vieną iš pagrindinių veiklų įsivardinęs nekilnojamojo turto operacijas bei kitus  užsiėmimus, kurie nelabai siejasi su sportu ir turizmu. Tarp tokių veiklų yra mažmeninė prekyba, asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas, namų ūkio reikmenų nuoma. Dar viena  iš keistesnių veiklų, kurias aptikome viešos sporto įstaigos įstatuose tai transportavimas vamzdynais. Ką tai galėtų reikšti, matyt žino tik patys steigėjai.

Einant metams,  susikūręs centras matyt nutolo nuo vienos iš savo pagrindinių funkcijų, turizmo paslaugų teikimo Pagėgių savivaldybėje, todėl tie patys, o gal jau ir naujieji „chebrytės” dalyviai sumastė įsteigti naują viešą įstaigą. Taip atsirado VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras”, o jo vadovė šiuo metu yra Ilona Meirė.  Žmonės kalba, kad ji artima R.Špečkausko draugė.

Ir pabaigoje apie svarbiausią priežastį, dėl ko Natkiškių kaimo vedlys turėjo labiausiai nudžiugti atsiradus VšĮ „Pagėgių sporto ir turizmo centrui”. Steigdami viešąją įstaiga steigėjai įstaigos funkcionavimui įsipareigoja įnešti savo dalį. Pagėgių Sporto klubas „Ąžuolas”, vadovaujamas S.Šveisčio įsipareigojo  steigiamam Centrui perduoti turimą sporto inventorių už  2000 Lt., pats R.Špečkauskas kaip Natkiškių sporto klubo vadovas įsipareigojo  Centrui suteikti  Natkiškių kaime esančias patalpas 32 kv.m naudingo ploto ir  perduoti turimą 300 Lt vertės  inventorių. Na o Pagėgių savivaldybė, atstovaujama Kęsto Komskio įsipareigojo skirti kasmet Pagėgių savivaldybės biudžeto tikslinius asignavimus  į Centro dalininkų  kapitalą  dalinėms veiklos išlaidoms padengti pagal parengtas programas. Kad būtų aiškiau, parašysime jog taip Remigijui Špečkauskui atsirado gerai apmokama darbo vieta, kurios vertė kas mėnesį siekia 3000Lt.

Kokiu sportu užsiima R.Špečkauskas ir S.Šveistys, kad pateisintų savo darbo vietų egzistavimą, niekam ne paslaptis, ypač tai pasimato per Savivaldybių Tarybų rinkimus.

Aqua Bike

meslaisvi.lt