Slapta K.Komskio operacija „Barbarosa”- kaip užimti „Būbliškes”

Šioje vietoje kada nors įsikurs gyvenamųjų namų kvartalas

Suplanuotas 21 sklypas Būbliškės kaime šalia kelio Klaipėda-Jurbarkas

Neatskleisime šiame straipsnyje tikslių datų, kuomet buvo suplanuota ši „operacija”. Ji todėl ir vadinasi slapta, jog visų detalių šiuo metu negalime sužinoti, nes kai kurie valstybės tarnautojai  įsivaizduoja, kad turi rimtą „stogą”. Pavyzdžiui kaip Pagėgių savivaldybėje, Būbliškės kaime esantis žemės sklypas atsidūrė Kęstučio Komskio nuosavybėje.  O sklypas iš ties nemažas, jo dydis beveik 3,5 ha. Iki šiol šio sklypo žemės paskirtis netiko gyvenamųjų namų statybai, tačiau savininkas nusprendė padalinti turimą žemės gabalą į atskirus sklypus ir pakeisti jų paskirtį taip, kad čia būtų galima statyti vien-bučius ir dvi-bučius namus.  UAB „TS Projects” parengė  planą, kuriame suformavo 21 atskirą sklypą, kuriame galės kurtis žmonės. Brėžinyje matyti, kad naujojoje gyvenvietėje numatomos asfaltuotos gatvės, artezinis vandens gręžinys, nuotekų valymo įrenginiai, atviras vandens telkinys. Tačiau  visos šios infrastruktūros teritorijos savininkas greičiausiai savo lėšomis neįrenginės. Šiuo metu Būbliškės kaime  „laimingo” atsitiktinumo dėka pradėtas vykdyti vandentvarkos projekto pirmasis etapas. Jo metu jau esamoje užstatytoje Būbliškės kaimo teritorijoje tvarkomos nuotekų sistemos. Galima numanyti, kad antrasis vandentvarkos etapas persikels būtent į mūsų aprašomą teritoriją. Kai baigsis visi numatyti darbai Būbliškėse, kaimo senbuviai galės palyginti, kaip ES lėšos buvo panaudotos jų gerovei, o kaip tų, kurie Pagėgiuose vadinami „jie”

Ir neišmanėliui aišku, kad šie sklypai formuojami tikintis komercinės naudos, todėl ES paramos lėšų apčiuopiamą naudą labiausiai pajus tie patys Pagėgių savivaldybės „milijonieriai”

Operacija „Barbarosa”-kodinis 1941 m. birželio 22 d. Vokietijos kariuomenės įvykdyto įsiveržimo į SSRS pavadinimas. Planavimas pradėtas 1940 m. liepos 21 d. Planas patvirtintas 1940 m. gruodžio 18 d. fiurerio direktyva Nr. 21. Pagrindinis operacijos tikslas – netikėtas SSRS užpuolimas ir sunaikinimas, pasitelkiant Žaibo Karo (Blitzkieg) techniką, sėkmingai išbandytą kampanijos Prancūzijoje metu.

Įdomu kada ir kokiu kodiniu pavadinimu buvo suplanuota ši „operacija”, įvykdyta Pagėgių savivaldybėje.

meslaisvi.lt