Pagėgių Kultūros centro pašonėje planuojama Turgaus aikštė, stadione lauko estrada.

 

Nacionalinė regioninė politika Lietuvoje vykdoma dviem kryptimis:skatinama ekonominė plėtra ir didinamas konkurencingumas regioniniuose centruose (ilgalaikės plėtros kryptis); gerinama gyvenimo kokybė probleminėse savivaldybėse (trumpalaikės plėtros kryptis). Nors oficialiajame Lietuvos regioninės politikos tinklapyje dar nėra paskelbtos kryptys, kurios bus finansuojamos įgyvendinant projektus, dar kovo 27 d.  38- tajame Pagėgių savivaldybės tarybos posėdyje  buvo pristatyti regioninės politikos planai, numatyti įgyvendinti Pagėgių savivaldybėje. Regioninės politikos įgyvendinimo atstovė paminėjo, kad šį pristatymą Pagėgių savivaldybė gauna kaip „špargalkę”, kad galėtų pradėti ruoštis numatomiems projektams. Pagrindinius Pagėgių miesto plėtros projektus kalbėtoja įvardino turgaus aikštės atsiradimą šalia Naujojo Pagėgių Kultūros Centro ir miesto stadiono sutvarkymą, kuriame atsirastų ir lauko estrada. Visą šį pristatymą nufilmavo meslaisvi-tv. Todėl vasaros atostogų metu galite susipažinti plačiau su Pagėgių miesto plėtros planais video medžiagoje.

 

meslaisvi.lt