Pagėgių, Šilalės ir Sovetsko jaunimas stovyklaus kartu

Šių metų balandžio 25 dieną Sovetske (Tilžėje) vyko projekto „Bendra veikla bendram jaunimo problemų sprendimui“ koordinacinis susitikimas, kuriame dalyvavo koordinatorė Jovita Voverienė ir finansininkė Regina Meižienė, Pagėgių savivaldybės projekto vadovė Dainora Butvydienė, koordinatorius Vaidas Valauskas, finansininkė Zita Stanišauskienė, projekto koordinatoriaus asistentas Ernestas Pleskevičius Sovetsko miesto projekto koordinatorė Oksana Makovienko, finansininkė Olga Soroko, Kultūros, turizmo ir jaunimo politikos skyriaus vedėja Ana Kulijava. Susitikimo metu aptartos projekto įgyvendinimo veiklos, aptarta sėkmingai suorganizuota stovykla Tarvydų sodyboje vasario 13-19 dienomis. Projekto koordinatoriai aptarė teikiamą aprašomąją ataskaitą bei ataskaitai reikalingą informaciją ir dokumentus. Finansininkai diskutavo apie finansines problemas bei kitus iškilusius klausimus.

Taip pat projekto darbuotojai kalbėjo apie Tilžės (Sovetsko) mieste artėjančią stovyklą bei jos veiklas. Tarptautinė riedlenčių, riedučių, BMX dviračių, repo ir grafiti kultūros varžybų stovykla Sovetske planuojama šių metų birželio 24 – 30 dienomis. Joje dalyvaus Šilalės, Pagėgių ir Sovetsko miestų bei jų rajonų 15 – 19 metų amžiaus jaunimas.

Daugiau apie Sovetske vyksiančią stovyklą projekto darbuotojai iš Šilalės, Pagėgių ir Sovetsko miestų aptars šių metų balandžio mėnesį Sovetske vykstančiame koordinaciniame susitikime.Ši informacija parengta panaudojant Europos Sąjungos paramą pagal 2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Už jos turinį, kuris jokiomis aplinkybėmis neatspindi Europos Sąjungos pozicijos, atsako Pagėgių savivaldybės administracija.

Europos Sąjunga yra sudaryta iš 28 valstybių narių, kurios nusprendė palaipsniui suvienyti savo žinias, išteklius ir likimus. Per 50 plėtros metų jos kartu sukūrė stabilumo, demokratijos ir tvarios plėtros zoną, tuo pačiu išlaikydamos kultūrų įvairovę, toleranciją ir asmens laisves. Europos Sąjunga yra įsipareigojusi dalintis savo pasiekimais ir savo vertybėmis su šalimis ir tautomis už savo ribų.2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos tikslas – skatinti ekonominį ir socialinį vystimąsi ES bei Rusijos pasienio regionuose, sprendžiant bendras problemas ir iššūkius, bei skatinant bendradarbiavimą tarp kaimyninių tautų. Pagal šią Programą ne pelno siekiančios organizacijos iš Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų kartu su partneriais iš Kaliningrado srities įgyvendina bendrus projektus, kuriuos iš dalies finansuoja ES.

Paramos gavėjas: Pagėgių savivaldybės administracija (Lietuva);
Partneriai: Šilalės rajono savivaldybės administracija (Lietuva), Tilžės (Sovetsko) miesto administracija (Rusija);
Projekto biudžetas: 2838356,11 Lt (eurais: 822044,75);
ES dalinis finansavimas: 2554520,48 Lt (eurais: 739840,27);
Projekto pradžia: 2013 gegužė;
Projekto pabaiga: 2014 spalis.

Šilalės savivaldybės administracijos informacija

meslaisvi.lt