Bendri Rusijos ir ES projektai verčia abejoti Lietuvos žiniasklaidos skleidžiama karo propaganda

Jau rašėme apie vieną bendrą Europos sąjungos ir Rusijos projektą, vykdomą Pagėgių savivaldybėje. Tai naujo tilto per Nemuną statybą, kuris sujungs Rusijos Kaliningrado sritį su Europos sąjungos nauju aplinkeliu, tiesiamu pasienio ruože. Pasirodo tai ne vienintelis bendras Rusijos ir ES projektas Lietuvoje. Šiek tiek toliau nuo sienos su Kaliningrado sritimi, Lietuvos pusėje įgyvendinamas dar vienas bendradarbiavimu tarp kaimyninių valstybių grįstas projektas. Šalia  Tauragės apskrities ligoninės pastato stovi informacinis stendas, kuris informuoja, jog šioje ligoninėje vyksta darbai, kurių tikslas  pagerinti Lenkijos ,Lietuvos ir Rusijos pasienio regionų gyventojų sveikatos apsaugą. Šio projekto paramos gavėjas yra J.Sniadeckio vaivadijos poliklikinė ligoninė Balstogėje(Lenkija), o partneriai nurodyti Marijampolės ir Tauragės ligoninės iš Lietuvos, Lenkijos ligoninė Suvalkuose bei Rusijos federacijos ligoninės Černiachovske ir Sovetske.

meslaisvi.lt