Pagėgių socialinių paslaugų centro vadovės šeimos verslas taps teisėtu

Socialinių paslaugų centro vadovė N.Kovaliova šalia „savo” centro

Jau daugelį metų veikiantis Pagėgių Socialinių paslaugų centro vadovės, Nijolės Kovaliovos šeimos verslas galų gale bus tinkamai įteisintas. Naujojoje gatvėje, 13 Nr. pažymėtame namų valdos sklypo teritorijoje jau senokai vyksta komercinė veikla susijusi su eksploatacijai netinkamų automobilių ardymu.Gyvenamajai teritorijai priklausančiame sklype, koks iki šiol buvo N.Kovaliovos žemės plotas, vystyti panašią veiklą draudžiama, todėl savininkai po daugelio metų šią padėtį nusprendė ištaisyti . Savo sklypą N.Kovaliovos šeima nusprendė padalinti, o atskirtai daliai suteikti pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos paskirtį. Tokios paskirties sklypams nustatoma sanitarinės apsaugos zona. Naujajame N.Kovaliovos sklype,  vadovaujantis įstatymais, skirtais automobilių ardymo vietoms įkurti, turės būti įrengta nelaidi benzinui, bei kitų  skysčių ardančiajam poveikiui danga, taip pat suformuota nuotekų, tarp jų lietaus nuotekų surinkimo sistema, atitinkanti tokioms teritorijoms keliamus  reikalavimus. Į sanitarinę apsaugos zona patenka trys trečiųjų asmenų gyvenamieji namai.Todėl rengiant šį planą turėjo būti atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas. Atlikus tokią analizę buvo nustatyta, kad poveikio visuomenės sveikatai ši planuojama ūkinė veikla neturės. Dėl vienintelio neigiamo poveikio visuomenei- galimo triukšmo Nijolei Kovaliovai gali reikti įrengti prieštriukšminę sienelę, kuri turi būti pastatyta iš 25mm lentų ir ne žemesnė kaip 2 metrai. N.Kovaliovos sklypo padalijimo procedūras įvertino Pagėgių nuolatinė statybos komisija, į kurią kartu su jos pirmininku Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriumi Vaidu Bendaravičiumi įeina: Savivaldybės Vyriausiasis architektas Ernesta Maier, žemės ūkio vyr. specialistas Alvydas Pocius, ūkio skyriaus vedėjas Vladas Baubkus,Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos Pagėgių agentūros vadovas Darius Ciganas, Tauragės visuomenės sveikatos centro direktorius Saulius Jasaitis, AB „Lesto” tinklo plėtros skyriaus inžinierius Jonas Puzonas, Pagėgių seniūnas Dainius Macukevičius, UAB Pagėgių komunalinio ūkio direktorius Bronius Vaitkus.

Šioje istorijoje yra viena įdomi detalė. Pagėgių savivaldybės vyriausioji specialistė sveikatai ir sanitarijai Irena Levickienė yra artimiausia N.Kovaliovos kaimynė, tačiau ši savivaldybės darbuotoja nebuvo pakviesta vertinti, ar dėl planuojamos N.Kovaliovos šeimos ūkinės veiklos atsiras šalutinis poveikis visuomenės sveikatai. Kodėl jos nuomonė nesvarbi Pagėgių administracijai, paklausėme pačios Irenos Levickienės, atsakingos Pagėgių savivaldybėje už sveikatą ir sanitariją:

-„Pirmą kartą girdžiu, kad buvo tokia komisija, o aš nedalyvavau turbūt dėl to, kad mano užimamos pareigos  savivaldybės administracijoje skirtos ne tokios srities vertinimams. Galiu pasakyti, kad iki šiol man N.Kovaliovos sklype vykdomi automobilių ardymo darbai netrukdė, tačiau jei jų verslas plėsis, tai žinoma, mano šeima patirs šios veiklos nepatogumus”-sakė I.Levickienė.

meslaisvi.lt