Per Komskių valdymo laikotarpį gyventojų Pagėgiuose sumažėjo 22,4 procentai

V.Komskis, K.Komskis ir kairioji Komskių „ranka” V.Bandaravičius
meslaisvi.lt nuotrauka

Statistikos duomenimis nuo 2001 iki 2011 metų Pagėgių savivaldybėje gyventojų sumažėjo 22,4 procentai. Kaip tik šį dešimtmetį savivaldybėje įsitvirtino vienas iš Komskių giminės politikų Kęstas Komskis. 2000 metais jis tapo Pagėgių savivaldybės Tarybos nariu ir Mero pavaduotoju. Nuo 2003 metų pradėjo eiti Mero pareigas. 2008 metais pateko į LR Seimą, buvo antikorupcinės komisijos pirmininku, vėliau išrinktas ir į 2012-2016 metų Seimą, kuriame eina Seimo vicepirmininko pareigas. Išeidamas į Seimą, K.Komskis perleido Pagėgių Mero kėdę savo broliui, Virginijui Komskiui, kuris  šiuo metu ir vadovauja Pagėgiams.

Ar tikrai žmonės emigruoja iš savivaldybės vien tik dėl ekonominių priežasčių? Mūsų kalbinti pagėgiškiai,  šiuo metu negyvenantys Pagėgiuose sakė taip:

Aina(28m)-„dėl geresnio gyvenimo , nes Lietuvoje neįmanoma pragyventi.. tėvai amžinai pritrūksta pinigų sunku išgyventi, alga „meliovestoje” kas 3 mėnesius moka …

Romas(25m)-„..todėl, kad nėra darbo, o jei ir pasiūlo kokį Pagėgiuose, tai centus moka..

Loreta(38)-„ekonominiai dalykai labai svarbūs, tačiau aš išvažiavau, nes susidūriau su nelygiomis konkurencinėmis sąlygomis, kuomet Pagėgių savivaldybės viešuosius pirkimus visuomet laimi tos pačios įmonės, jūs turbūt žinote kam jos priklauso..

Vaidas(40m)- „tiesiog negalėjau stebėti, kaip elgiasi mūsų vietinė valdžia. Mažoje savivaldybėje juk taip viskas matosi. Bandžiau dalyvauti konkurse savivaldybės tarnautojo vietai užimti, bet ten sodina tik savus ir nesvarbu, kad ne visi jie sugebės tą darbą deramai atlikti”

Lidija(59m)-„kad sunku ir pasakyti dėl ko emigravom abu. Daugiau buvo ekonominės, kadangi vyras dirbo savivaldybės įstaigoje 0,5 etato už 248 litus, bet dirbo 24 val per parą , žodžiu „maudė” kaip norėjo, o jei pačirskavo, tai viskas aišku ką siūlydavo, matot vyras priklausė ne Komskio partijai. Aš dirbau VSAT, buvo gerai kol Tėvynė nenurėžė atlyginimo pusiau, o savivaldybėje niekur netikau, visur buvau balta varna, nes ne tai partijai priklausiau. Ai žinai, nebuvom Pagėgiams reikalingi, prisiplakti nemokėjom ir netroškom, o tokie kokie esam……. ???????? Reikia būti panašiems į Šveistį (sporto salės administratorius  redak.pastaba), o mes nemokėjom „

Ele(23m)-„..na pagrindinė prıežastis tai neįmanoma rasti darbo pagal specialybę, kurią įgijau universitete, tačiau negaliu nesakyti, jog nebandžiau ieškoti kitokio darbo ( mat naiviai tikėjausi jog universiteto ıšsilavinimą turintys asmenys gali rasti ır kito darbo), tačiau mano pusės metų paieškos būtent Pagėgių rajone buvo bergždžios, niekas nenori studentų, nors ir turėjau darbo praktikos užsienio kompanijoje , praktiškaı dėl to ir emigravau, nors dar tik mėnesis kaip esu ıšvažiavusi, čia sulaukiau jau kelių darbo pasiūlymų, kurie atitinka mano specialybę,( o algos tikrai prestižinės apie 5 tūkstančiai lyrų) ,dalyvauju interviu ,nešu savo darbus ir tikiu ,kad greitai pradėsiu dirbti. O kas labiausiai nuvylė, tai kai tik pirmą kartą atėjau į Pagėgių darbo biržą, pirmi biržos darbuotoju žodžiai-” tau čia darbo tikrai pagal specialybę nėra, nebus ir nėra buvę, bet nenusivilk čia tu tokia nevienintelė yra ir daugiau tokių kaip tavo nereikalingų specialybių. Todėl iš karto nematydama perspektyvos išgyventi Lietuvoje pradėjau ieškotis darbo ir kontaktų užsienyje, kadangi  studijų metais buvau kelis metus Turkıjoje, čia nusprendžiau ır grįžti.”

Valdžia ir toliau Pagėgiuose uzurpuojama tos pačios šeimos politikų. Šiuo metu Pagėgių savivaldybės taryboje yra du Komskiai. Meras V.Komskis ir Seimo nario sūnus, Tarybos narys Kęstutis Komskis. Pagėgių savivaldybės veterinarinei tarnybai vadovauja Zenonas Komskis. Kol valdžioje laikysis šios šeimos nariai, panašu kad Pagėgių savivaldybėje ir toliau mažės gyventojų, nes iš atsakymų matyti, kad žmonės Pagėgius palieka ne vien dėl ekonominių priežasčių.

meslaisvi.lt