Vaikai, norit į ekskursiją, tegul tėvai stoja į partiją- tokių pasiūlymų sulaukia jaunieji Pagėgių Šauliai

Lietuvos Šaulių Pagėgių skyriaus vadas A.Saročka

„Užpakalio” laižymas, didžiausias privalumas būnant TT partijoje

Lietuvos Šauliai visuomet buvo mūsų valstybės pažiba. Tačiau šiais, partinio diktato laikais ,net ši sąjunga paversta nuolankia vietinių politikų , esančių valdžioje aptarnautoja. Lietuvos Šaulių sąjungos Pagėgių padalinio vadas Algirdas Saročka ypač uoliai dirba partijos Tvarka ir teisingumas naudai.  Apie tai, mes sužinojome iš vienos mamos, kurios sūnus pasiryžo skirti dalį savo laiko šiai garbingai veiklai. Moteris mums papasakojo, kokį pasiūlymą yra gavęs jaunasis šaulys iš savo vado A.Saročkos. Pasak jos, šis Pagėgių „karvedys” siūlo savo pavaldiniams ekskursijas, už kurias mainais prašo visai nedaug,-vaikai privalo paprašyti savo tėvų, kad jie įstotų į partiją „Tvarka ir Teisingumas”. Štai kokia tikroji šių laikų Šaulių vado paskirtis. Suagituoti kuo daugiau žmonių prisijungti prie politinės jėgos, kuri jau daugelį metų valdo Pagėgius. Įdomu, ką darytų A.Saročka, jei visus Pagėgių savivaldybės gyventojus sukviestų į „tvarkiečių” gretas? Greičiausiai, kad įtiktį savo „tėveliui” jis bandytų prikalbinti net keturkojus savivaldybės gyventojus prisidėti prie politikų, vedančių Pagėgius į „šviesųjį rytojų.”

Straipsnio pabaigai įdedame Šaulio maldą, kuri ragina vadus vienyti Lietuvių tautą.  Pagėgių Šaulių padalinio vadas A.Saročka pasirinko kitokį vienijimo būdą. Jis visus nori sukviesti po „erelio”sparnais.

Šaulio malda

Dieve,
mūsų tautos Tėve,
leisk dėkoti Tau už pašaukimą tarnauti
Tėvynei Lietuvai.
Gaivink šaulišką mūsų dvasią,
šarvuok ją riteriškomis mūsų didvyrių dorybėmis,
drąsink mus dabarties ir ateities žygiams.
Palaimink mus ir padėk nugalėti silpnybes.
Mes žinome, Viešpatie,
kad be tavo pagalbos
ir didžiausios mūsų pastangos nebus
sėkmingos.
Suteik mums, Viešpatie, savo dieviškąją
palaimą,
kad sėkmingai gintume savo Tėvynę Lietuvą
bei dirbtume jos gerovei.
Stiprink mūsų vadus,
kad jų žodis ir pavyzdys vienytų mus
ir rodytų vienybės kelią visai mūsų tautai.
Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

„Kario maldos vadovas“. 2003 m.

meslaisvi.lt