Pagėgių valdžia priversta skolintis, kitaip gali sulaukti „berniukų” iš Kauno

Beveik milijoną litų (776 900), tiek dar  nutarė pasiskolinti Pagėgių valdžios vyrai. Spalio 31 dieną Pagėgių Savivaldybės Taryba pritarė tokiems jų norams. Pagėgių valdžiai vėl pinigų pritrūko Savivaldybės įstaigų darbuotojų atlyginimams. Paskutinį kartą paskola šiam tikslui buvo paimta 2013 metų liepos mėnesį. Tuo metu buvo pasiskolinta šiek tiek mažiau, tik  414 000 lt. Dabar skolinti pinigai bus išskirstyti taip:

 Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti – 161,4 tūkst. litų, iš jų:
       – darbo užmokestis – 123,2 tūkst. litų;
       – socialinio draudimo įmokos  – 38,2 tūkst. litų.
Speciali tikslinė dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti – 507,5 tūkst. litų, iš jų:
       – darbo užmokestis – 106,3 tūkst. litų;
       – socialinio draudimo įmokos  – 37,4 tūkst. litų;
       – prekių ir paslaugų naudojimas  – 206,6 tūkst. litų;
       – socialinės išmokos – 157,2 tūkst. litų.
Specialioji tikslinė dotacija perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti – 108,0 tūkst. litų, iš jų:
       – darbo užmokestis– 75,6 tūkst. litų;
       – socialinio draudimo įmokos  – 23,4 tūkst. litų;
       – prekių ir paslaugų naudojimas  – 9,0 tūkst. litų.

  Nespėję gražinti prieš tai imtos paskolos, Pagėgių politikai skuba skolintis vėl, greičiausiai tam, kad neužsitrauktų Pagėgių sporto salės administratoriaus rūstybės. Juk šiam valstybės tarnautojui reikia mokėti beveik trijų tūkstančių litų atlyginimą. Pradelsę atsiskaityti su šiuo savo pavaldiniu Pagėgių valdininkai greičiausiai žino, kad jų kieme gali pasirodyti „berniukai” iš Kauno.

meslaisvi.lt