Kuklusis Pranciškus- Vatikano viešųjų ryšių produktas?

„Naujasis katalikų bažnyčios popiežius sužavėjo paprastumu“, „popiežius Pranciškus stebėtinai greitai sugebėjo užkariauti žmonių širdis“, „Popiežius Pranciškus potencialius kritikus nuginklavo paprastumu“, Tokiomis antraštėmis pradėjo mirgėti spauda, kuomet Romos katalikų bažnyčia išsirinko naują savo pontifiką, Pietų Amerikoje gimusį kataliką, Jorge Bergoglio. Pastarasis pasirinko Šventojo Pranciškaus vardą, skelbdamas jog yra pasiryžęs žengti nuolatinio atsivertimo ir atsinaujinimo keliu ir visiškai pasitiki Dievo malone.

Paskutiniu metu katalikų bažnyčios vadovų pasaulį lydėjo daug skandalų.  Į viešumą vis dažniau išlysdavo vienokios, ar kitokios „šventųjų“ nuodėmės.  Valdant popiežiui Benediktui XVI šios bažnyčios įtaka pasauliniams įvykiams ypač sumažėjo, ko pasekoje galbūt  šis dvasiškis ir atsistatydino. Ar tai iš ties savarankiškas Benedikto sprendimas? O gal tai po Vatikano skraiste pasislėpusių strategų darbas? Gal jie pajuto, kad tūkstančius metų į jų rankas tekanti  katalikų pinigų upė gali pakeisti kryptį? Tokių klausimų iš ties kyla. Uždaros paprastiems mirtingiesiems Vatikano sienos tik dar labiau sustiprina abejones šios organizacijos paprastumu. Keistai atrodo ir duotas leidimas atvykti į Vatikaną piliečiui, neturinčiam teisės įvažiuoti į Europos Sąjungą. Taip turtingiausia pasaulio valstybė parodo, kad jai Europos Sąjungos įstatymai nieko nereiškia.

„Konklava“, dar vienas paslaptingas procesas, kurio metu, kaip oficialiai praneša katalikų bažnyčia, vyksta naujojo popiežiaus rinkimai. Kas ištikrųjų  vyksta turtuose skendinčiuose Vatikano kambariuose? Gal ten kuriamas naujas verslo planas, kaip išsaugoti esamus  ir  pritraukti naujus klientus. Valstybė, kuri turi savo policiją, apsaugą, žvalgybą, didžiausius pasaulio turtus, iš ties gali leisti sau daug ką. Šį kartą Vatikano strategai pasirinko paprastumo uždanga, kuri jų nuomone turėtų atstatyti pasitikėjimą katalikų bažnyčia. Tačiau ar įmanoma atgauti pasitikėjimą, kuomet didžioji žmonijos dalis gyvena skurde, badauja, kenčia patyčias, o bažnyčios hierarchai maudosi turtuose, surinktuose iš tų varguolių.

Na ir pabaigai, kas ištikrųjų slepiasi už Vatikano sienų, turbūt žino tik vienas popiežius arba…. Dievas, jei jis yra?

 

meslaisvi.lt