Dėl buvusių Ūkio banko klientų priskyrimo gerajam arba blogajam bankui

Atskyrus gerąjį ir blogąjį bankus, Šiaulių bankui pateikti klientų sąrašai, kurie perkelti į Šiaulių banką – šių klientų duomenis turi galimybę matyti ir Šiaulių banko darbuotojai, ir patys buvę Ūkio banko klientai.

Visi buvę Ūkio banko klientai, kurie prisijungę prie internetinės bankininkystės sistemos „Eta bankas“, mato savo sąskaitas gali disponuoti savo lėšomis ir toliau vykdyti finansines operacijas, kurių teikimą palaipsniui atnaujina Šiaulių bankas (išskyrus klientus – nerezidentus).

Jeigu klientas, prisijungęs prie „Eta banko“, nemato savo sąskaitų, negali pasitikrinti likučių jose, vadinasi, jis ir jo turimi įsipareigojimai (ar tik dalis indėlių, įsipareigojimų) lieka Ūkio banke – toks sprendimas priimtas, vadovaujantis LR Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nuostatomis. Tokių klientų prašome kreiptis į laikinojo administratoriaus administruojamą Ūkio banką, kuriam priskirti nedrausti indėliai ir likęs Ūkio banko turtas – prašome kreiptis tel. 8 800 60300 arba el. p. klientai@ub.lt

sb.lt informacija