Virš 30 tūkst. litų , tiek reikia Pagėgių Kultūros Centro išlaikymui per mėnesį

   Pradžiai, kad neišgazdintų tokia suma, informuojame, kad Pagėgių Kultūros Centrui priklauso Natkiškių Kultūros namai, Pagėgių biblioteka, bei metrikacijos skyrius. Pasibaigęs Sausio mėnesis buvo vienas iš šalčiausių pastarųjų metų mėnesių, todėl buvo įdomu sužinoti, kiek pinigų prireikė centrui, kad jis galėtų kokybiškai vykdyti savo veiklą. Pagėgių Kultūros centro administratorius A.P Dumbliauskas informavo, kad elektra už  sausio mėnesį Kultūros centrui kainavo 531 Lt., metrikacijos skyriui 51,52 Lt., bibliotekai 1479,82 Lt., Naikiškių kultūros namams  1155 Lt

Už šilumą bibliotekai teko pakloti 2099 Lt, o Kultūros centrui 4074 Lt. Vandens ir biblioteka ir Kultūros centras išnaudojo vienodai, po 18,5 kub/m ir sumokėjo po 162,9 Lt. Kultūros centro darbuotojų atlyginimams metams yra skiriama apie 267,499 Lt., mėnesiui apie 23 tūkst.Lt. Taigi viską susumavus  gauname, kad Pagėgių kultūros centras sausio mėnesį savivaldybės gyventojams kainavo apie 33 tūkst. Lt.

Sprendžiant iš to, kiek Natkiškių kultūros namai sunaudojo elektros energijos, galima daryti išvadą, jog didesnė jos dalis buvo panaudota patalpų šildymui.

Iš įvairių renginių per sausio mėnesį Pagėgių Kultūros centras surinko 1900Lt.

 

meslaisvi.lt