Bendravimo telefonu taisyklės galioja ne visiems Pagėgių savivaldybės tarnautojams.

 

Turbūt ne vienam dažnai tenka skambinti į valstybines institucijas, norint išsiaiškinti įvairius klausimus.Tačiau ar susimastėte kada, kad valstybės ir savivaldybių tarnautojai, atsiliepdami telefonu, privalo laikytis bendravimo telefonu taisyklių? Šiuo klausimu Pagėgių savivaldybėje Meslaisvi padarė eksperimentą . Apskambinus didelę dalį savivaldybės tarnautojų, paaiškėjo, kad bendravimo telefonu taisyklių niekas neskaitė. O jei ir skaitė, tai nenaudoja. Gal tai ir nebūtina, bet įstatymų nepaisymas prasideda nuo smulkmenų, kurios dažniausiai išauga į didesnius pažeidimus.

Prieš peržiūrint video, siūlome susipažinti su Valstybės tarnautojų bendravimo telefonu taisyklėmis:

45. Valstybės tarnautojų, aptarnaujančių asmenis telefonu, uždavinys – suteikti asmens prašomą informaciją, susijusią su jam rūpimo klausimo išnagrinėjimu. Valstybės tarnautojas turi mokėti trumpai ir suprantamai:

45.1. paaiškinti, ar jo institucija kompetentinga nagrinėti prašymą asmeniui rūpimu klausimu;

45.2. paaiškinti, kokius dokumentus ir kaip (asmeniškai ar paštu) reikėtų pateikti, kad prašymas būtų išnagrinėtas;

45.3. nurodyti instituciją (jos adresą ir telefono numerį), į kurią asmuo turėtų kreiptis, jeigu prašymą gavusi institucija nekompetentinga nagrinėti jo prašymo;

45.4. pateikti kitą asmens pageidaujamą informaciją, kuria disponuoja institucija ir kurią asmuo turi teisę gauti Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

46. Aptarnaudamas asmenį telefonu, valstybės tarnautojas turi laikytis šių taisyklių:

46.1. pakelti telefono ragelį prieš trečią skambutį (pageidautina);

 46.2. prisistatyti skambinančiajam, pasakydamas institucijos pavadinimą, savo pareigas ir pavardę;

 46.3. atidžiai išklausyti, prireikus paprašyti plačiau paaiškinti prašymą;

 46.4. aiškiai ir tiksliai atsakyti į klausimus;

 46.5. pasistengti iš karto atsakyti į klausimus, prireikus laiko išsamiam atsakymui parengti, tiksliai nurodyti kito pokalbio telefonu laiką arba pasiūlyti perduoti atsakymą kita komunikacijos priemone;

 46.6. ramiai kalbėtis, mandagiai atsisveikinti.

meslaisvi.lt