Karpio tuopa- unikalus gamtos kurinys Lietuvoje(video)

Kauno rajone, Paštuvos gyvenvietėje, stovi įspudingas medis, tuopa, turinti savo legendą. Anot jos,  šis medis mena slogius baudžiavos laikus. Pasakojama, kad šioje vietovėje gyveno Paštuvos dvaro savininkas, Ignas Karpis(1730-1809), kuris buvo pamilęs vieną baudžiauninkę. Dvarininkui esant Italijoje, jo sesuo Jadvygą, brolio grįžimo išvakarėse, „gelbėdama šeimos garbę” įsakiusi nuplakti 3 (kitais duomenimis 7) baudžiauninkus ir brolio išrinktąją. Ignas Karpis, sugrįžęs ir neradęs mylimosios gyvos, liepęs pasodinti rykštes, kuriomis buvo plakami baudžiauninkai. Viena iš jų prigijo.

Per 200 metų iš rykštės išaugo ši tuopa, kurios apimtis 1 metro aukštyje siekia 5,34 metro.

Ignas Karpis pirmasis Lietuvoje savo dvaruose panaikino baudžiavą. Apie 700 baudžiauninkų įgijo laisvę. Paštuvos kapinėse yra Igno Karpio kapas.

2011metais ,tuopa patyrė žaibo smūgį, nuo kurio nulūžo jos viršutinė dalis, o kilęs gaisras išdegino jos kamieną iš vidaus. Kad ir kaip būtų gaila šio legendinio medžio, gamta nusprendė, kad tuopos galybę geriau pajausti būtų apsilankius pačioje Karpio tuopoje.

meslaisvi.lt