Pagėgių bibliotekos senųjų patalpų kol kas nereikia niekam

Lapkričio 19 d., Pagėgių komunalinio ūkio patalpose, vyks jau penktasis aukcionas, kuriame bus bandoma parduoti senasias Pagėgių bibliotekos patalpas. Priminsime, kad šios patalpos, pritarus Pagėgių savivaldybės tarybai, buvo perduotos UAB”Pagėgių komunalinis ūkis” vadovybei, kultūrinei veiklai organizuoti. Tačiau, kaip ir buvo tikėtasi, nuostolingai  dirbantis Pagėgių komunalinis ūkis, nusprendė šį turtą parduoti. Pirmajame aukcione, kuris vyko 2012 metų, rugpjūčio 27 d., pradinė patalpų kaina buvo 179 000 lt. Norint tapti aukciono dalyviu, reikėjo į UAB „Pagėgių komunalinis ūkis” sąskaitą  sumokėti penkių procentų parduodamo turto kainos įmoką, kuri sudarė 8950 lt., o norint būti aukciono žiūrovu, reiktų pakloti 150 lt. už bilietą. Neatsiradus nei vienam aukciono dalyviui, rugsėjo 19 d. vyko antrasis pardavimas, kuriame parduodamo turto vertė išliko ta pati, tačiau sumažėjo dalyvio mokęstis, kuris siekė tik procentą turto vertės ir sudarė 1790lt. Bilieto kaina žiūrovams išliko ta pati, 150lt. Tačiau šiame aukcione taip pat nebuvo nei vieno dalyvio, kaip ir sekančiame, kur bibliotekos patalpų kaina sumažėjo iki 161 000lt. Neseniai įvyko ir ketvirtasis bandymas, parduoti šį nekilnojamąjį turtą. Lapkričio 12d. patalpos buvo įvertintos 143 200 lt., tačiau pirkėjų taip pat neatsirado. Lapkričio 19d. vėl bus bandoma pardavinėti šią Pagėgių komunalinio ūkio nuosavybę, kurios kaina kris dar dešimt procentų.

Šio reportažo tikslas, buvo išsiaiškinti, iki kokios ribos bus mažinama bibliotekos patalpų kainą, tačiau į šį klausimą mums negalėjo atsakyti nei UAB „Pagėgių komunalinis ūkis” direktorius, B.Vaitkus, nei savivaldybės turto skyriaus vedėja L.Šegždienė. Vienintelį dalyką, ką pavyko sužinoti, kad tai spręs Pagėgių komunalinio ūkio stebėtojų taryba, kuriai vadovauja Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojas, Vytautas Stanišauskas.

Na ir pabaigai. Įdomiausia šioje istorijoje tai, kad UAB „Pagėgių komunalinis ūkis” savininkė, Pagėgių savivaldybė, tai yra jos gyventojai, panorę papulti į savo turto pardavimo stebėjimą, tūrėtų įsigyti bilietą, kurio kaina 150lt.

meslaisvi.lt