„DĖL VALSTYBĖS PROGRAMOS GALIMAI NETEISĖTAI PRATURTĖJUSIŲ POLITIKŲ IR AUKŠTO RANGO VALDININKŲ ATŽVILGIU“

Alvydas Medalinskas

Atsižvelgdami į tai, kad pastaruoju metu vis daugiau informacijos atsiranda apie galimai neteisėtai pralobusius valdžioje aukšto rango politikus ir pareigūnus,
Matydami, kad vėliau visuomenė ir piliečiai taip ir nesužino, kas iš valdžios pareigūnų pralobo neteisėtai,

Suvokdami, kad nemaža dalis pareigūnų dorai tarnauja Lietuvai
Neabejodami, kad būtent aukšto rango politikų ir kitų valdžios pareigūnų galimas neteisėtas praturtėjimas turėtų susilaukti ypatingo mūsų teisėsaugos ir kitų valstybės pareigūnų dėmesio,
Būdami įsitikinę, kad jokia valstybė negali išspręsti socialinių-ekonominių problemų, mokėti deramo lygio pensijų, atlyginimų mokytojams ir kitų profesijų atstovams, jeigu nebus sustabdytas mūsų valstybės grobstymas
Reikšdami nepasitenkinimą, kad iki šiol Lietuvoje nėra nuolat veikiančio mechanizmo, kaip nustatyti būtent aukšto rango politikų ir valdininkų neteisėto praturtėjimo atvejus ir už tai nė vienas iš jų nėra nubaustas,

Visuomeninis judėjimas „Už teisingumą Lietuvoje“ ir Nacionalinis Susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ siūlo :
1. Priimti Valstybinę programą dėl galimai neteisėtai praturtėjusių politikų ir aukšto rango valdininkų nuolatinės patikros.
2. Šia programa įpareigoti likus metams iki Seimo ar savivaldybės kadencijos pabaigos, Vyriausybės darbo pabaigos ypatingai kruopščiai patikrinti visų politikų ir jų aplinkos praturtėjimo šaltinius pagal neteisėto turto išieškojimo metodiką ir šios patikros rezultatus paskelbti prieš rinkimus.
3. Kiekvienas valstybės įstaigos, departamento vadovas taip pat turi praeiti šią procedūrą.
4. Šį darbą patikėti vykdyti ne tik Valstybinei Mokesčių inspekcijai, Finansinių Nusikaltimų tyrimų tarnybai, kitoms atsakingoms valstybės institucijoms, bet ir į jį įtraukti visuomenės atstovus iš geriausių šalyje ekonomistų, teisininkų, finansininkų, nekilnojamojo turto ekspertų ir pan. Šios grupės nariai savo parašais ir savo vardu patvirtina gautų tyrimo išvadų pagrįstumą.
5. Politikų, aukšto rango valdininkų galimai neteisėtą praturtėjimą laikyti sunkiu nusikaltimu valstybei.
6. Mokesčius reglamentuojančiuose ir baudžiamuosiuose įstatymuose įtvirtinti nuostatą, kad nuslėptos ir neteisėtai gautos pajamos ar kitoks turtas yra apmokestinamas 200 proc., t.y. dvigubai
7. Šią programą pritaikyti ir dabartinio Seimo bei Vyriausybės nariams jų kadencijai pasibaigus.

Vilnius, 2012 m. spalio 6 d.

meslaisvi.lt