Neleiskime savęs mulkinti

Pastebėjome keistą sutapimą. Prieš kiekvienus, įvairaus lygio rinkimus, atsiranda aktyvistų, renkančių gyventojų parašus. Parašai renkami įvairiais tikslais, pavyzdžiui, kad pritartumėte gatvių apšvietimui visą tamsųjį paros laiką, arba tiesiog, kaip paskutinis mūsų pastebėtas- parašai buvo renkami už „darbiečius”. Ko galimai siekia išties šie parašų rinkikai,paklausykite video medžiagoje:

 

 

 

 

 

meslaisvi.lt