Prekės pakuotės mokestis- kas tai? (papildyta 06.06)

Iš aplinkos ministerijos puslapio:

PAGRINDINIAI 2011 METŲ Atliekų departamento veiklos uždaviniai

1. Užtikrinti Aplinkos ministerijos prioriteto „Užbaigti kurti biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo teisinę bazę ir užtikrinti Europos Sąjungos paramos efektyvumo panaudojimą“ įgyvendinimą ir pagal departamento kompetenciją prioritetui įgyvendinti nustatytų priemonių parengimą.

2. Užtikrinti Atliekų departamento prioriteto „Tęsti atliekų tvarkymo sistemos tobulinimą, kad būtų padidintas atliekų perdirbimas ir naudojimas“ įgyvendinimą ir darbo plane prioritetui įgyvendinti numatytų darbų įvykdymą.

3. Užtikrinti Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų panaudojimą.

4. Užtikrinti Lietuvos pozicijų, ataskaitų ir informacijos parengimą ir pateikimą ES institucijoms.

PAGRINDINIAI 2012 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI

1. Užtikrinti, kad būtų pasirengta gamintojo atsakomybės principo taikymo reformai – parengti priimtų Atliekų tvarkymo, Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo, Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymų pakeitimo įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai.

2. Koordinuoti studijos dėl Valstybinės atliekų prevencijos programos parengimą – išanalizuoti ES šalių praktiką atliekų prevencijos srityje, pasiūlyti prevencijos priemones Lietuvai ir studijos dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano parengimą.

3. Užtikrinti Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų panaudojimą.

O dabar prašom pažiūrėti mūsų atliktą tyrimą dėl prekės pakuotės mokesčio

 

Na o čia patiems atkakliausiems , pateikiame Eko Taško atsiūstą medžiagą, apie pakuotės mokestį:

 

knygute apie pakuotes mokesčio apskaita

 

 

 

meslaisvi.lt