Kas ta „Trečioji Respublika” ?

Vieną dieną mus pasiekė Tvarkos ir Teisingumo partijos savaitraštis „Trečioji respublika“. Įdomus pavadinimas…jau yra sukurta ir programa. Dingtelėjo galvon, jog  „Trečioji Respublika“ Lietuvoje jau lyg ir gyvuoja su savo išskirtinėm teisėm išskirtiniams asmenims. Partijos Tvarka ir Teisingumas  narys, K. Komskis, vardija programos siekius: tai socialinis teisingumas, patriotizmo stiprinimas, tiesioginė demokratija bei energijos nepriklausomybė. Kaip gražu ir kartu labai gaila, jog nesijaučia to socialinio teisingumo pačio K.Komskio gimtojoje savivaldybėje, ypatingai išgražintuose Pagėgiuose, kuriais vis nepamirštama pasididžiuoti. Jei nedirbi biudžetinėje įstaigoje, o juo labiau nestovi  partijoje Tvarka ir Teisingumas, žmogum tavęs nelaiko, išdrįsus ko paklausti ar paprieštarauti iš daugumos valdininkėlių (ne visų, išliko keletas padorių) išgirsti pasipūtusį nustebimą – „o kas tu toks???“ Na, lyg ir žmogus, Lietuvos pilietis… Patriotizmo stiprinimas irgi labai abejotinas, na nebent TT partijos stiprinimas, bet kokiais būdais ir priemonėm. Sakoma, tikslas pateisina priemones. Dauguma žmonių lyg ir nori būti tais patriotais, tik smarkiai įsibaiminę, jog tikrasis patriotizmas atims iš jų, jų artimųjų darbą, pagrindinį pragyvenimo šaltinį. Todėl Pagėgių miestelyje daug aimanuojančių, verkšlenančių ir nieko nedarančių. Tokia tai kaina to pasirinkimo, būt „lojaliu patriotu“ vienai dominuojančiai partijai. Todėl apie minima K.Komskio tiesioginę demokratiją nėr ko ir burnų aušint Atliekų klausimas. Tą norą išklausyti ir išgirsti žmogų galėjo įgyvendinti jau seniausiai ir tai būtų buvęs puikus pavyzdys o ne tušti žodžiai, kuriais dabar manipuliuojama kvailinant žmones. Beje, gerb. seimo narį, jums koją kiša tamstos brolis, Pagėgių meras V.Komskis, kuriam, nebūtų galima sakyti jog svarbi gyventojų nuomonė, kuris neleidžia žmogui tarybos posėdyje pasisakyti, nors tas žmogus buvo iš anksto užsiregistravęs Tarnautojai balsuoja, ar leisti savo darbdaviams kalbėti . Ir nereikia tų sekamų pasakų, jog taryba taip nubalsavo. Kažin koks paukštelis pačiulbėjo taip nubalsuoti?

Viena iš prioritetinių jūsų sričių yra kova su korupcija, ypač viešuosiuose pirkimuose. Taip, Pagėgių savivaldybėje nemažai yra viešųjų pirkimų. Ar visi jie vyko skaidriai, klausimas? Beje nemažai eskaluojama ir apie balsų pirkimus o teisėsauga teisingai dirba tikrai ne visiems, tad darbo šiose srityse tikrai nemažai gerb. seimo antikorupcinės grupės narį. Tvarka Pagėgiuose „puikiai veikia“, tik gaila, kažkaip ne į nauda paprastam, sąžiningam, laisvam nuo partijos TT piliečiui. Labai sveikintinas ir Jūsų tvarkos siekis,  begaliniam savivaldybių skolinimuisi. Pažiūrėkime, kiek Pagėgių savivaldybėje tamstos brolio V. Komskio vadovaujama taryba  nusprendė skolintis? Skola vienam savivaldybės gyventojui .O kiek jau yra pasiskolinę?

Taigi, turint 16 tūkstančių narių ir su tokiais siekiais, tikrai būtų neblogai galima pasitarnauti Lietuvos žmonėms, būtų nudirbtas didelis darbas Lietuvai, Lietuvos žmonėms, jei neįtartum, jog gali būt pasirūpinta visais tais 16 tūkstančių lojaliais „Tvarkai ir Teisingumui“ o likusieji liks už borto. Ir jokia čia demokratija kažkaip  nekvepia.

 

P.S. Ir kodėl turėčiau norėti gyventi „Trečiojoj Respublikoj“…Esu lietuvė  ir noriu gyventi Lietuvoje.

G.M.