Ar yra Lietuvoje Valstybinė religija?

Atsakykit

Lietuvos respublikos konstitucijos 43 straipsnio paskutinis sakinys skelbia,

“Lietuvoje nėra valstybinės religijos.“
Drįsime tuom suabejoti. Stebint kaip vyksta Lietuvoje visuomeninis gyvenimas, labai aiškiai pastebim vienos religinės bendruomenės ne tik dominavimą, bet ir kišimąsi į mūsų visų bendrus reikalus. Per masines informavimo priemones kartas nuo karto pasirodo šios religijos aukščiausieji vadovai ir reiškia savo nuomonę vienokiu ar kitokiu klausimu. Jau pasitaiko atvejų, kai jie agituoja gyventojus balsuoti už vieną ar kitą politinę partiją.  Mokyklose dėstoma tikyba remiantis šios religijos tiesomis. Šios religijos šventinės dienos yra pripažįstamos valstybinėmis nedarbo dienomis. Tai akivaizdus  konstitucijos nepaisymas.
Turbūt aišku, kaip turėtų jaustis kitų religinių bendruomenių dalyviai, matydami tokią akivaizdžią diskriminaciją jų atžvilgiu. Kaip atsitiko, kad mūsų konstitucija visiškai neatitinka realybės? Akivaizdu, kad propagavimas vienos religijos ir jos pateikimas kaip valstybinės, yra kažkam labai naudingas. Šis grubus konstitucijos pažeidimas parodo, kad mūsų valstybė toli gražu nėra teisinė šalis, kur pats pagrindinis mūsų įstatymas galiotų visiems vienodai. Ar galima tam prieštarauti?  Kol aukščiausi šalies vadovai neturės politinės valios tam paprieštarauti, turbūt nelabai.
Šiomis dienomis pasirodė žinių, kaip šios religijos vadovai susigražino sau vienos vaikų ligoninės pastatą, teikdami, kad tai jų turtas. Jie taip pat pareiškė reikalavimus į didelius žemės plotus, neva kažkada taip pat priklausiusius jiems. Ar gali organizaciją, egzistuojanti aukos principu, reikšti reikalavimus į valstybės žmonių turtą? Visos religinės organizacijos išsilaiko iš aukų, tai yra iš mūsų visų pinigų. Na pavyzdžiui, jeigu pensininkas, neįgalusis ar soc. pašalpos gavėjas aukoja savo bažnyčiai, tai nereiškia kad jis tik savo pinigus aukoja. Šiuos žmones išlaiko dirbantieji. Paradoksas, bet žmogus gali būt visiškai nereligingas arba būti kitos religijos  atstovas ,tačiau per mūsų mokesčių sistemą pasirodo, gali išlaikyti, ne tik valstybę, bet ir kažkokios jam nepriimtinos religijos bažnyčią. Kodėl? Todėl kad politikai visiškai neatsiklausę žmonių, skiria pinigus vienai ir tai pačiai  bažnyčiai, kuri kol kas nori dominuoti Lietuvoje.
Rašydami šį straipsnį jokiu būdu nenuteikinėjame nei prieš vieną religiją ar tikėjimą, tik  jeigu atsakysite į klausimą, apie kokią čia religiją mes bandėme pasakyti, tai reiškia,  kad Lietuvos Respublikos Konstitucija pažeidinėjama ir tikėjimo reikaluose.

Donatas Jančaras

pagegiailaisvi.info