D.Mikelienė: čia mano asmeninis reikalas

D.Mikelienė antra iš dešinės

Ši simpatiška moteris,  Lumpėnų seniūnė, (nuotraukoje ketvirta nuo prezidentės į dešinę ), vienam iš Pagėgių sav. gyventojų, į klausimą, kodėl atsisakėt tarybos nario mandato, atsakė,  kad tai mano asmeninis reikalas. D.Mikellienė turbūt nevisai suvokia, kad apgaudinėjimas rinkėjų,(atsisakant tarybos nario mandato)  , jau nevisai jos asmeninis  reikalas. Mes tik galim apgailestaut, kad į tarybą veržiasi tokie žmonės, kurie jau iš anksto numatę, kad jiems nusišvilpt į žmones, taip kad dabar, sutikta gatvėje, ši seniūnė, oriai  kažkada  stovėjusi  šalia prezidentės  nepanoro atsakyti nei į vieną klausimą, motyvuodama, kad kas tu toks, kad turėtum teisia manęs klausti…  Gerb. Seniūne, o jūs ar žinot kas jūs tokia nuo 8.00 iki 17.00?

 

 

Pagėgiailaisvi.info pradeda akciją, labiausiai apsimelavę politikai ir valdininkai.

Siūskit savo pastebėjimus mums,  kur ir kaip jus apgavo mūsų išrinkti tarnautojai.

 

P.S  Prezidentė turbūt labai nustebtų, sužinojusi kaip šiandien(birželio 3d.)  elgiasi gatvėje seniūnė,  stovėjusi greta jos.

pagegiailaisvi.info