D.Jančaras: dorinis ugdymas mokyklose iškreipia dorą arba kaip etika tapo tikybos dalis

Dorinis ugdymas procesas, kuriuo siekiama suformuoti dorinėms vertybėms atvirą asmenį, gebantį sąmoningai, laisvai ir atsakingai kurti savo gyvenimą ir dalyvauti bendruomenės gyvenime.
Dorinio ugdymo pagrindiniai tikslai – brandinti ugdytinio dorinę sąmonę, kad jis gebėtų sąmoningai ir atsakingai rinktis elgesio ir gyvenimo būdą, padėti įsisąmoninti ir išreikšti žmogaus esminius egzistencinius patyrimus, poreikius ir siekius, mokyti suprasti ir savarankiškai vertinti pasaulietinių ir religinių pasaulėžiūrų bei ideologinių vertybių sistemas, skatinti poreikį ugdyti asmenybės darną ir sąžinę. Daug skambių ir gražių žodžių. Dorinis ugdymas yra įtrauktas į Lietuvos švietimo programą, O dabar pažiūrėkime, kaip tai veikia iš tiesų. Visi auginantys mokyklinio amžiaus vaikus jau žino, kad mokyklos privalo suteikti galimybę moksleiviams pasirinkti mokytis tikybą arbą etiką. Tačiau turėčiau pasakyti, kad Švietimo įstatyme neradau straipsnio, kuris aprašytų mokinio teisę mokytis etikos. Įstatyme konkrečiai 31 straipsnio pavadinime kalbama tik apie teisę mokytis tikybos. Ir tik pačio straipsnio dviejuose iš septynių punktų nereikšmingai užsimenama apie etiką. Pavyzdžiui 2 punkte sakoma, kad moksleivis turi teisę rinktis vieną iš privalomojo dorinio ugdymo dalykų: tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybą arba etiką. Tačiau visa tai pakišta po straipsniu Teisė mokytis tikybos. Ir kur jūs čia matote etiką. Filosofijoje etiškas elgesys yra toks, kuris laikomas geru, deramu ar teisingu kito asmens arba aplinkos atžvilgiu. O kaip elgiasi mokyklos, kuriose mokinių, norinčių mokytis etikos skaičius yra vos keli. Žinoma eina lengvesniu , nors ir ne visai etišku keliu, jos tokiems mokiniams rekomenduoja rinktis tikybą, o jei pastarieji nesutinka, tuomet siūlo rinktis kitą mokyklą, nors ta kita mokykla gal būt už dešimčių kilometrų. Tačiau jei jūs kreiptumėtės raštu į konkrečią mokyklą, ar net į Švietimo ministeriją su pretenzija, kad vienoje ar kitoje mokykloje nėra galimybės mokiniams pasirinkti etikos pamokos, jūs gautumėte atsakymą, kad taip nėra ir mokiniams Lietuvos mokyklos tikrai suteikta galimybė pasirinkti arba etikos, arba tikybos pamokas. Ir vėl melas, o melas neetiška ir nedorovinga, nors mokyklose veikia programa, kurioje įtrauktas ir dorinis ugdymas. Tai pasakykite man, kaip paaiškinti pirmokėliui, kad mokytojai ir mokykla yra autoritetas, ką jam pasakyti, kai jis paklaus, kodėl jis turi eiti į pamokas ,kuriose mokoma tokių dalykų apie kuriuos namuose kalbama priešingai. Ką toks jaunas žmogutis turi galvoti apie pedagogus, kurie į teisę mokytis etikos primygtinai siūlo teisę mokytis tikybos, nes toks mokyklos planas.

Lietuvoje nėra Valstybinės religijos, taip skelbia mūsų konstitucija. Sakyčiau neetiškai ten parašyta, nes akivaizdu, kad viena religinė bendruomenė akivaizdžiai dominuoja Lietuvoje, tai labai jaučiasi ir mokyklose, todėl gal reiktų mums pakeisti konstituciją ir parašyti, kad Lietuvoje vis dėl to yra Valstybinė religija, tada būtų aiškiau ir niekam nekiltų klausimų dėl etikos, visi studijuotume tikybą.

D.Jančaras

redakcija neatsako už autoriaus nuomonę.

meslaisvi.lt