Savavališkos statybos įteisinimas , nuo ko pradėti.

Vis daugiau statytojų sulaukia Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pareigūnų vizito. Dažnam tokių svečių vizitas būna netikėtas, ypač tokiems statytojams, kurie galvojo, kad nieko net nestatė ar neremontavo. Paskutinis mūsų nagrinėtas savavališkos statybos atvejis paskatino parašyti šį straipsnį.

Vienas amuo, nieko neįtardamas, nusprendė daugiabučiame name persikelti savo bute esančius šildymo radiatorius į kitą vietą. -Taip daro daugelis,- pagalvojo jis. Ir iš tiesų, kai kurie daugiabučių gyventojai nusprendžia prasiplėsti savo gyvenamą plotą išardydami pertvarines sienas į esamu balkonus. Taip padidėja buto plotas, atsiveria platesnės erdvės. Dėl tokių veiksmų dažnai tenka ir perkelti bute esančius šildymo radiatorius. Štai čia ir kyla problemos. Bendros daugiabutyje esančios šildymo sistemos pertvarkymo darbai priskiriami paprastojo remonto darbams. Vykdant tokios rūšies statybos darbus mieste reikalingas statybą leidžiantis dokumentas. Kad gauti tokį dokumentą, reikia pasirengti projektą, suderinti su visomis suinteresuotomis pusėmis, gauti statybos leidimą, vėliau baigus darbus isiforminti statybos užbaigimo dokumentaciją, sudaryti sutartis su statinio ekspertizės rangovais dėl statybos užbaigimo deklaracijos patvirtinimo. Ši procedūra kainuoja nemažai pinigų, todėl dažnas ryžtasi persitvarkyti savo butą to nepaisydamas. Tik va bėda, jeigu toks statytojas būna užkluptas statybos inspektoriaus, jam būna surašomas savavališkos statybos aktas ir įteikiami privalomieji nurodymai iki kada savavališkos statybos padarinai turi būti pašalinti. O pašalinti galima dviem būdais.Arba atstatyti viską į buvusią padėtį, arba įteisinti savo statybą teisės aktų nustatytomis procedūromis. Visų pirma, statytojas privalo nusistatyti savavališkos statybos kaštus, tą gali padaryti tik atestuoti statinio ekspertizės rangovai. Nuo apskaičiuotų savavilškų darbų ir panaudotų medžiagų sąnaudų priklauso, kokią baudą statytojui teks sumokėti valstybei už savavališką statybą. Įmoka negali būti mažesnė kaip 86 eurai ir negali viršyti 300 000 eurų ir 70 procentų savavališkai atliktų statybos darbų sąnaudų vertės. Įmokos dydis apskaičiuojamas pagal formulę Į = V2/144 810 Eur, čia:

1) Į – įmokos dydis;

2) V – sąnaudų vertė.

Taigi, kad sumokėtumėte mažiausią galimą baudą, jūsų statybos vertė neturi viršyti 3000 Eur.Tik gavę statinio eksperto rangovo ekspertizės aktą kartu su parengtu projektu ir sumokėję apskaičiuotą baudą galite tikėtis gauti statybą leidžiantį dokumentą.

Dažnu atveju statybos įteisinimas statytojams (užsakovams), statinių (jų dalių) savininkams valdytojams, naudotojams, žemės sklypų (jų dalių) savininkams kainuoja brangiau nei pati statyba, ypač paprastojo remonto atvejais.Todėl rekomenduojame nerizikuoti ir pradedant bet kokią statybą kreiptis į statybos konsultantus.

statybusritys.lt

meslaisvi.lt