Seniūnų buvimas rinkiminiame sąraše yra rinkėjų apgaulė ?

2023m. kovo 5d. Lietuvoje įvyks savivaldybių tarybų rinkimai. Šios politinės kampanijos dalyviai jau pristatė savo kandidatų sąrašus. Pastebėta, kad daugelyje sąrašų, ypač šiuo metu valdančių savivaldybes politinių partijų gretose yra įrašyti savivaldybių seniūnijų seniūnai. Tokią taktiką politinės partijos taiko jau seniai. Seniūnas yra labai žinomas vietos bendruimenei asmuo, todėl jo buvimas rinkiminiame sąraše duoda nemažai devidendų tam sąrašui. Tačiau už tai reikia susimokėti. Rinkimų kodekse numatyta, kad jeigu savivaldybių tarybų rinkimuose kandidatų sąraše įrašyti kandidatai, einantys pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis, rinkimų užstatas už kiekvieną tokį kandidatą – du rinkimuose taikomi VMDU dydžiai. Šiuose rinkimuose tas dydis siekia 3600EUR. Dažniausiai jeigu koks seniūnas būna išrenkamas į Tarybą, jis Tarybos nario mandato atsisako ir lieka dirbti savo pareigose toliau, todėl jį iškėlusiai partijai toks sprendimas kainuoja 3600EUR, užstatas nėra grąžinamas. Greičiausiai tokie nuostoliai savivaldybes valdančioms partijoms nėra dideli, ypač jei koks seniūnas yra gerai pasižymėjęs savo seniūnijoje ir jo darbu patenkinti vietos gyventojai, sąrašui tas labai naudinga.Jeigu išrinktas seniūnas per dešimt dienų po rinkimų atsisakytų savo pareigų seniūnijoje ir eitų atstovauti gyventojų į Tarybą, tuomet užstatas politiniai partijai būtų grąžintas, tačiau tam seniūnui reikėtų ieškoti naujos darbo vietos. Priminsime, kad savivaldybių Tarybos yra atstovaujamoji valdžia, o seniūno darbo vieta priskirta vykdomajai valdžiai,t.y. jis įgyvendina Taryboje patvirtintus sprendimus ir kitokias savivaldybėms įstatymais priskirtas funkcijas.

meslaisvi.lt