Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pranešė apie asmenų duomenų saugumo pažeidimus

2021m.liepos 18d. dalis Lietuvos gyventojų iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gavo informacinius pranešimus apie asmens duomenų saugumo pažeidimus. Pranešime rašoma:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija kaip Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (toliau – SPIS) valdytoja siunčia Jums informacinio pobūdžio pranešimą. Jeigu įvertinus šiame pranešime pateiktą informaciją Ministerijai neturite pretenzijų, Jums nereikia imtis jokių papildomų veiksmų. Informuojame Jus, kad SPIS įvyko Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimas. 2021 m. vasario 23 d. 21.02 val. dėl elektros srovės dingimo sutriko dalies SPIS serverių, kuriuose buvo saugomi SPIS duomenys dokumentų ir sisteminių failų formatu, bei serverių, kuriuose buvo daromos šių duomenų atsarginės kopijos, veikla. Duomenys (dokumentai) tam tikrą laiką tapo nepasiekiami. Ministerija duomenų saugumo pažeidimui suvaldyti ir pasekmėms sumažinti nedelsdama pasitelkė SPIS administratorių UAB „Nevda“ bei papildomai samdė patyrusius informacinių technologijų specialistus, kurie visi kartu ilgą laiką dirbo siekdami atstatyti įmanomai didžiausią kiekį SPIS duomenų, kurie buvo tapę neprieinami dėl elektros srovės dingimo sukelto SPIS serverių gedimo. Vis dėl to, po kelis mėnesius vykdytų SPIS duomenų atstatymo darbų, keli procentai SPIS duomenų dokumentų ir sisteminių failų formatu buvo prarasti negrįžtamai, t. y. išsitrynė iš SPIS serverio bei duomenų atsargines kopijas darančio serverio ir jų nepavyko atstatyti. „ -rašoma pranešime.

Toliau ministerijos vardu buvo surašytas apgailestavimas dėl susiklosčiusių aplinkybių ir kartu patikina, kad atlikti visi būtini veiksmai, kad asmens duomenų saugumo pažeidimas būtų ištaisytas kiek įmanoma didesne apimtimi ir nebūtų padaryta reali žala Jums kaip duomenų subjektui. Ministerija, vykdydama Reglamento (ES) 2016/679 33 straipsnyje nurodytą įpareigojimą, apie asmens duomenų saugumo pažeidimą taip pat informavo ir Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

meslaisvi.lt