Karjero šalia Kulautuvos atsiradimui gali sutrukdyti Kultūros ministras

Jau rašėme apie UAB „Benefaktor” planus visai greta kurortinės Kulautuvos Kauno rajone pradėti eksploatuoti naują žvyro karjerą. Šaltinių duomenimis, 40 ha žemės sklype prie Nemuno
verslininkai suplanavo gamtos išteklius išgauti net 30 metų. Tokiems jų planams aktyviai pasipriešino vietinė Kulautuvos ir kitų gretimų gyvenviečių bendruomenės. Prieš karjero atsiradimą pasisakė ir Kauno rajono meras Valerijus Makūnas. Ir štai visai neseniai ,greta savo namų nenorinčioms turėti karjero bendruomenėms, į pagalbą suskubo ir Kultūros paveldo departamentas. Jo direktorius Vidmantas Bezaras iniciavo Lietuvos kultūros vertybių registre įrašyto Lietuvos sklandytojų slėnio II skelbimą valstybės saugomu kultūros paveldo objektu. Sklandytojų slėnio sklypo teritorija ribojasi su planuojama žvyro karjero vieta. Kultūros paveldo objektus ir vietoves valstybės saugomais skelbia kultūros ministras.
Teisės akte, kuris kultūros paveldo objektą ar vietovę skelbia valstybės saugomais ar kultūros paminklu, nurodomas apsaugos tikslas ar tikslai, reikšmingumą lemiančių vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys, patvirtinamos jų teritorijos ir apsaugos zonos ribos. Štai dėl šių įstatymu numatytų apsaugos zonų ir gali užstrigti verslininkų planai pradėti eksploatuoti karjerą.

Pasirodo saugomam objektui ar vietovei nustatoma žmogaus veiklos neigiamą poveikį švelninanti tarpinė apsaugos zona. Ši zona gali turėti vieną arba abu šiuos skirtingo apsaugos ir naudojimo režimo pozonius:

1) apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį – už kultūros paveldo objekto teritorijos esantys žemės sklypai ar jų dalys su ten esančiais kitais nekilnojamaisiais daiktais,taip pat miško ir vandens plotai, kuriems taikomi įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimai, draudžiantys šiame pozonyje veiklą, galinčią fiziškai pakenkti kultūros paveldo objekto vertingosioms savybėms;

2) vizualinės apsaugos pozonį – už kultūros paveldo objekto teritorijos ar apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio esantys žemės sklypai ar jų dalys su ten esančiais kitais nekilnojamaisiais daiktais, kuriems taikomi įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimai, draudžiantys šiame pozonyje veiklą, galinčią trukdyti apžvelgti kultūros paveldo objektą.

meslaisvi.lt