Nepasitenkinimą seniūnu išreiškė Tarybinės Lietuvos himno eilėmis.

Folkloro dalyvės prie signataro J. Vailokaičio kapo.

2020m vasario 13d. Kauno rajone įvyko keistas incidentas. Batniavos seniūnijoje esančio daugiafunkcinio centro valgykloje nuskambėjo Tarybinės Lietuvos himno fragmentas. Jį sugiedojo ne šiaip sau koks atsitiktinis praeivis, bet žinomo šios seniūnijos folkloro ansamblio „Karklė” dalyvės. Išgirdę šią keistą žinią, nusprendėme pasidomėti,kas iššaukė tokį folkloro ansamblio dalyvių elgesį.

Pakalbinta viena iš ansamblio dalyvių neneigė dalyvavusi tokioje akcijoje. Ji pripažino, kad keletą Tarybinės Lietuvos himno eilučių tikrai sugiedojo, tačiau tai buvę kaip protesto akciją prieš seniūnijos veiksmus, konkrečiai folkloro atstovės buvo nepatenkintos seniūno Šarūno Pikelio elgesiu šiuo šventiniu Lietuvai laikotarpiu.

” Kiekvienais metais, mūsų folkloro ansamblis Vasario 16-osios proga eina į Batniavos kapines pagerbti Nepriklausomybės akto signataro Jono Vailokaičio atminimo, ant kapo uždegame žvakutes. Šias metais tai buvo suorganizuota vasario 13d. Mūsų didelei nuostabai, į pagerbimo renginį neatvyko mūsų seniūnijos seniūnas.Vėliau renginys persikėlė į daugiafuncinio centro patalpas,seniūnas ir ten neįstengė ateiti.Po renginio mes nusileidome į pirmame aukšte esančią valgyklą, ten pamatėme valgantį seniūną. Susižvalgėme su kolegėmis ir pyktelėjusios,kad Š.Pikelis ignoruoja Vasario 16-osios šventę kažkaip spontaniškai užgiedojome tos Tarybinės Lietuvos himno eilutes. Pagalvojome,kad tai bus kaip protesto ženklas seniūnui.Jei jau jis nesiteikia švęsti Laisvos Lietuvos švenčių,tai gal prijaučia anoms, buvusios Lietuvos šventėms”- apie savo poelgį pasakojo ansamblio atstovė.”

Tuo tarpu Batniavos seniūnijos seniūnas Šarūnas Pikelis dėl šio įvykio turi savo versiją:”Šiais metais Vasario 16-tosios proga pagerbti Nepriklausomybės akto signataro buvau net du kartus. Tiesa, tai nesutapo su jūsų minėtų ponių dalyvavimu kapinėse laiku.Turėjau neatidėliotinų reikalų, buvo darbo diena. Tačiau taip, kaip ansamblio dalyvės pasielgė valgykloje,tikrai negražu, gerai, kad dar vaikų ten nebuvo. Apskritai, Batniavos seniūnijoje yra renginių organizatorė, kuri turėtų organizuoti tokius panašius renginius, suderinti su visomis pusėmis, kada kaip kam patogiau. Dabar aš asmeniškai renginių seniūnijoje organizuoju ženkliai daugiau nei asmuo gaunantis už renginių organizavimą pinigus.Ir dar organizuoja taip, kad kaip šiuo atveju atsitinka tokie nesusipratimai. O toms ponioms vietoje panašių konfliktų kūrimo pasiūlyčiau geriau susigrėbti šiukšles aplink savo daugiabutį, kuriame gyvena.”- kalbėjo Batniavos seniūnas.

meslaisvi.lt