Lietuvos geležinkeliai apsidraudė nuo teroristinio akto

Paskutinę 2019 metų dieną AB „Lietuvos geležinkeliai“, atstovaujama Saugos ir rizikų valdymo departamento direktoriaus Rolando Šlepečio, ir draudimo bendrovė Compensa Vienna Insurance Group, sudarė Bendrosios civilinės atsakomybės savanorišką draudimo sutartį nuo teroristinio akto. Apie tai skelbia centrinis viešųjų pirkimų portalas.

Sutartis galios metus laiko, su galimybe praęsti dar dviems metams. Metinė draudimo įmoka ir Sutarties kaina už draudimo apsaugos laikotarpį, yra 14 454,00 Eur. Bendra Draudimo suma yra 3 mln. Eur (trys milijonai eurų). Ši suma yra maksimali pagal sutartį galimų išmokėti bet kokių draudimo išmokų visam Draudimo laikotarpiui suma, nepriklausomai nuo draudžiamųjų įvykių ar pateiktų reikalavimų skaičiaus. Sutartyje šalys susitarė, kad nurodytomis sąlygomis ir apimtimi Draudikas, tarpininkaujant draudimo brokeriui  UADBB „Aon Baltic“, apdraudžia Draudėjo bendrąją civilinę atsakomybę savanoriškuoju draudimu už tretiesiems asmenims padarytą žalą dėl asmens mirties, kūno sužalojimų ir/ ar turtinių nuostolių, kurie kilo dėl Teroristinio akto.

Teroristinis aktas sutartyje apibūdinamas taip, veiksmas, kuris:

 • padaromas politiniais, religiniais arba ideologiniais tikslais, iš jų kildinamas arba su jais susijęs, atliekant smurtinį veiksmą arba neteisėtai panaudojant jėgą, arba atliekant neteisėtą veiksmą, kuris yra pavojingas žmogaus gyvybei arba materialiajam turtui; ir
 • jį atlieka asmuo arba asmenų grupė(-s), kurie veikia savarankiškai arba organizacijos(-ų) vardu, arba yra su ja (jomis) susiję; ir
 • kuriuo, kaip atrodo, siekiama:
  • įbauginti civilius gyventojus arba daryti jiems spaudimą; arba
  • sutrikdyti kurį nors Vyriausybės, valstybės arba šalies ūkio segmentą; arba
  • bauginimu arba prievarta de jure arba de facto nuversti Vyriausybę, įtakoti arba paveikti jos darbą; arba
  • daryti poveikį vyriausybės darbui masiniu naikinimu, pasikėsinimu, pagrobimu arba įkaitų ėmimu.

meslaisvi.lt