Per „lenkų” partiją Pagėgiuose į rinkimų komisijas savo žmones sustatė ir E.Kuturys ir partija Tvarka ir teisingumas

Trijulė

E.Kuturys kartu su S.Stoniu ir A.Einikiu neseniai Pagėgiuose vykusiame renginyje facebook.com nuotrauka

Jau rašėme apie keistą fenomeną Pagėgiuose, kuomet nesant šioje savivaldybėje politinės partijos Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjūdžio skyriaus, yra šios partijos atstovė apygardos rinkimų komisijoje. Dabar paaiškėjo, kad „lenkų” partijos atstovų yra visose Pagėgių savivaldybės rinkimų apylinkėse. Ir visi šie atstovai pasirodo tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su visuomeninio rinkimų komiteto E.Kuturio komanda „Už permainas Pagėgių krašte”.

Štai mokytoja Edita Bakanienė steigusi Kuturio visuomeninį komitetą nuo „lenkų”dirbs Piktupėnų rinkimų komisijoje, Jovita Galkauskaitė „lenkų akciją” atstovaus Šilgaliuse, tarp Kuturio visuomeninio komiteto steigėjų yra Zita Galkauskienė. Dar viena mokytoja Kristina Dargužienė Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjungai atstovaus Pagėgių kaimiškosios apylinkės rinkimų komisijoje. Panemunėje už „lenkus’ balsus skaičiuos  Neringa PROSKURIAKOVIENĖ, kuri taip pat yra tarp Kuturio komiteto steigėjų, dar viena mokytoja Rasa Antanaitienė, padėjusi kurti visuomeninį komitetą komisijoje nuo lenkų dirbs Pagėgių apylinkėje. Toliau Virginija Bagdonienė,esanti rinkimų komitete už „lenkų rinkimų akciją” dirbs Natkiškiuose. Stoniškiuose darbuosis Juozas Pečiokas, taip pat kūręs su Kuturiu komitetą.Kitose apylinkėse dirbantys rinkimų komisijose Lietuvos lenkų rinkimų akcijos- Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai su komitetu tiesiogiai nesusiję, tačiau akivaizdu, kad juos su šiuo politiniu darniu taip pat kažkas sieja. Kristina Nausiedienė nuo ‘lenkų” dirbs Vikyškiuose, Orinta Mizaraitė Rambyno rinkimų apylinkėje, Zita Endriulienė Žukuose, Kentriuose „lenkų” atstovas komisijoje bus Aušra Gudavičienė.

Priminsime, kad Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjungai Pagėgių apygardos komisijoje dirba tokia mūsų anksčiau aprašyta Jurgita Štuikienė .Moteris portalui sakė, kad ją dirbti komisijoje prašė savivaldybės tarybos daugumos, partijos tvarka ir teisingumas atstovai.

Matant šią rinkimų komisijų dėlionę kyla klausimas, ar E.Kuturio komanda nedirba kartu su kita politine jėga, delegavusią į rinkimų komisiją per „lenkų”partiją  savo patikimą žmogų?

meslaisvi.lt