Tauragės atliekų tvarkymo centrui, kuriame dirba juristas Kazlauskas, padeda advokatas Kazlauskas

TRATC kazlauskas A.Tauragės regiono atliekų tvarkymo centre dirba toks juristas Jonas Kazlauskas. Tačiau šiai bendrovei šio specialisto paslaugų pasirodo nepakanka. Visai neseniai TRATC vadovybė sudarė trijų metų sutartį su tokia advokatų teisine bendrija Kaminskienė ir partneriai „Protego”. Pagal šią sutartį advokatai Tauragės regiono tvarkymo centrui kainuos beveik 12 000Eur. Koks sutapimas advokatų kontorai vadovauja  asmuo pavarde Kazlauskas, tik vardas jo Algirdas. Ar dirbantį juristu TRATC-e Joną Kazlauską ir Algirdą Kazlauską iš advokatų bendrijos sieja giminystės ryšiai duomenų neturime, tačiau didelė tikimybė, kad taip. Kazlauskas Jonas

Neseniai įvesta gyventojams rinkliava už komunalines atliekas atrodo duoda savo vaisių. Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras turi galimybę ne tik mokėti atlyginimą juristui, bet reikalui esant ar nesant nusisamdyti advokatų kontorą.

Pagal sutartį advokatai vadovaujami Algirdo Kazlausko TRATC-ui teikia teisines konsultacijas atlieka teisinių dokumentų analizę ir ekspertizę rengia teisinių dokumentų projektus. Už vieną darbo valandą advokatų bendrija iš TRATC-o gauna 60 Eur atlygį.

meslaisvi.lt